Kwalifikacja wstępna – kierowcy zawodowi – kod 95

Najlepsza szkoła nauki jazdy Bytom - Szkoła Expert - kwalifikacja wstępna - kod 95

Kwalifikacja wstępna dla kierowców zawodowych

Bytom, Tarnowskie Góry, Piekary Śląskie, Radzionków, Lubliniec, Miasteczko Śląskie, Pyrzowice, Ruda Śląska, Kalety, Tworóg, Gliwice, Katowice, Chorzów, Zabrze

Kwalifikacja wstępna na kategorię C, C1, C+E, C1+CE / D, D1, D+E, D1+E


Szkolenie trwa 280 godzin, w tym:

 • 260 godzin zajęć teoretycznych w systemie E-LEARNING,
 • 16 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym,
 • 4 godziny na płycie poślizgowej
 • cena zawiera opłatę za egzamin i jazdy na płycie poślizgowej w ODTJ.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona na kategorię C, C1, C+E, C1+CE


Szkolenie trwa 140 godzin, w tym:

 • 130 godzin zajęć teoretycznych w systemie E-LEARNING,
 • 8 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym,
 • 2 godziny na płycie poślizgowej,
 • cena zawiera opłatę za egzamin i jazdy na płycie poślizgowej w ODTJ.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona na kategorię D, D1, D+E, D1+E


Szkolenie trwa 140 godzin, w tym:

 • 130 godzin zajęć teoretycznych w systemie E-LEARNING,
 • 8 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym,
 • 2 godziny na płycie poślizgowej,
 • cena zawiera opłatę za egzamin i jazdy na płycie poślizgowej w ODTJ.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca na kategorię C, C1, C+E, C1+CE / D, D1, D+E, D1+E


Szkolenie trwa 70 godzin, w tym:

 • 65 godzin zajęć teoretycznych w systemie E-LEARNING,
 • 5 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym,
 • cena zawiera opłatę za egzamin i jazdy na płycie poślizgowej w ODTJ.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona na kategorię C, C1, C+E, C1+CE / D, D1, D+E, D1+E


Szkolenie trwa 35 godzin, w tym:

 • 32,5 godzin zajęć teoretycznych w systemie E-LEARNING,
 • 2,5 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym,
 • cena zawiera opłatę za egzamin i jazdy na płycie poślizgowej w ODTJ.

W przypadku równoczesnego szkolenia na kat. C, C+E prawa jazdy oraz kwalifikacji stosujemy upusty. O szczegóły prosimy pytać w ośrodku lub pod numerem telefonu: 513 944 007.

Zakres szkolenia

 • Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa,
 • Stosowanie przepisów,
 • Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska,
 • Zajęcia praktyczne w ruchu drogowym,
 • Zajęcia praktyczne jazdy w warunkach specjalnych na płycie poślizgowej (ODTJ).

Szkolenie w ramach e-learningu proponowane przez SZKOLAEXPERT.PL wykorzystuje nowoczesne techniki nauczania, umożliwiając osobie szkolonej korzystanie z materiałów audiowizualnych, ale też bezpośredni kontakt z instruktorem prowadzącym szkolenie. Oferowany kurs jest podzielony na bloki tematyczne, z których każdy kończy się testami kontrolującymi stopień przyswojenia materiału przez kursanta.

Po zakończeniu każdego modułu szkoleniowego kursant przechodzi test weryfikacyjny, który umożliwia ocenę poziomu przyswojonej wiedzy. Tylko pozytywne jego zakończenie umożliwia przejście do kolejnego modułu szkoleniowego. Po zakończeniu całości szkolenia kursant powinien dysponować wiedzą umożliwiającą mu prawidłowe wykonywanie zawodu kierowcy.

Potwierdzenie kwalifikacji

Świadectwo kwalifikacji.

Dla kogo kurs kwalifikacji wstępnej:

Kursy kwalifikacji wstępnej są dedykowane dla osób, które planują rozpocząć pracę na stanowisku kierowcy i uzyskały prawo jazdy kat. C po raz pierwszy po 10 września 2009r. Szkolenie organizowane przez Ośrodek Szkolenia Kierowców Expert, przygotowuje do egzaminu państwowego, którego zaliczenie jest potwierdzane przez wystawienie świadectwa kwalifikacji zawodowej. Uzyskanie tego świadectwa oraz wpisanie na jego podstawie kodu 95 do prawa jazdy upoważnia do wykonywania zawodu kierowcy.

Kwalifikacja wstępna bez prawka!

Kurs kwalifikacji wstępnej można rozpocząć nie posiadając prawa jazdy!

Pamiętaj również, że kurs kwalifikacji wstępnej to również zajęcia praktyczne! Wybierając Ośrodek Szkolenia Kierowców Expert, wybierasz szkołę jazdy, która prowadzi takie zajęcia na nowoczesnym samochodzie ciężarowym marki MAN TGL 12.240.

Wymagany wiek:

Kursy kwalifikacji wstępną dzielą się na 4 rodzaje:

 • kwalifikacja wstępna – może rozpocząć osoba, która ukończyła 18 lat,
 • kwalifikacja wstępna przyśpieszona – może rozpocząć osoba, która ukończyła 21 lat,
 • kwalifikacja wstępna uzupełniająca -może rozpocząć osoba, która ukończyła 18 lat,
 • kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyśpieszona – może rozpocząć osoba, która ukończyła 21 lat.

Kierowca może rozpocząć szkolenie w zależności od posiadanego wieku. Osoby, które ukończyły 21 rok życia mogą rozpocząć tak zwaną wersję przyśpieszoną czyli kwalifikację wstępną przyśpieszoną lub kwalifikację wstępną uzupełniającą przyśpieszoną, natomiast osoby wieku od 18 do 21 lat powinny rozpocząć pełne szkolenie to znaczy kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną uzupełniającą.

Kursy kwalifikacji wstępnej uzupełniającej są przeznaczone dla osób posiadających już kwalifikację wstępną w zakresie przewozu osób i chcą rozszerzyć swoje uprawnienia o przewóz rzeczy.

Wymagania dla uczestników:

Szkolenie może przejść osoba, która:

 • posiada orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy,
 • posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy,
 • ukończyła wymagany wiek,
 • nie jest wymagane posiadanie prawa jazdy.

(UWAGA! Badania powinny być przeprowadzone w oparciu o ustawę o transporcie drogowym)

Informujemy, że Ośrodek Szkolenia Kierowców Expert, współpracuje z gabinetem lekarskim i pracownią psychologiczną, dzięki czemu zapewniamy naszym klientom promocyjne ceny badań i kompleksową obsługę.

Kategoria C i C+E:

Uzyskując świadectwo kwalifikacji zawodowej w zakresie przewozu rzeczy uzyskujecie Państwo tak naprawdę świadectwo w zakresie kat. C, C1, C1+E, C+E. Zatem nie ma znaczenia dla Was kiedy zdobędzie kat. C+E, ponieważ zawsze zostanie do niej przypisany kod 95 potwierdzający uzyskanie świadectwa kwalifikacji i będzie upoważniał do pracy na stanowisku kierowcy kierującego pojazdami solowymi i zestawami pojazdów.

Kwalifikacja wstępna:

Kwalifikacja wstępna – szkolenia przeznaczone jest dla osób w wieku od 18 do 21 lat. Szkolenia składa się z 260 godzin zajęć teoretycznych oraz 20 godzin zajęć praktycznych. Zajęcia praktyczne podzielone są dwie części. Pierwsza część odbywają się w ruchu drogowym (16h) natomiast druga na płycie poślizgowej (4h). Całość szkolenia kończy się egzaminem państwowym zdawanym w naszym ośrodku przed komisją powołaną przez Wojewodę Śląskiego.

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona:

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona – szkolenia przeznaczone dla osób, które ukończyły 21 lata. Szkolenia składa się z 130 godzin zajęć teoretycznych oraz 10 godzin zajęć praktycznych. Zajęcia praktyczne podzielone są dwie części. Pierwsza część odbywa się w ruchu drogowym (8h) natomiast druga na płycie poślizgowej (2h). Całość szkolenia kończy się egzaminem państwowym zdawanym w naszym ośrodku przed komisją powołaną przez Wojewodę Śląskiego.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca:

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca – szkolenie jest przeznaczone dla osób, które już posiadają świadectwo kwalifikacji wstępnej zawodowej potwierdzające ukończenie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępną przyśpieszonej w zakresie D,D1,D+E,D1+E (przewóz osób) i chcą rozszerzyć uprawnienia o przewóz rzeczy, a nie ukończyły 21 roku życia. Szkolenie składa się 65 godzin zajęć teoretycznych i 5 praktycznych. Całość szkolenia kończy się egzaminem państwowym zdawanym w naszym ośrodku przed komisją powołaną przez Wojewodę Śląskiego.

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona uzupełniająca:

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona uzupełniająca – szkolenie jest przeznaczone dla osób, które już posiadają świadectwo kwalifikację wstępnej zawodowej potwierdzające ukończenie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępną przyśpieszonej w zakresie D,D1,D+E,D1+E (przewóz osób) i chcą rozszerzyć uprawnienia o przewóz rzeczy. Dodatkowym warunkiem rozpoczęcia tego kursu jest ukończenie 23 roku życia. Szkolenie składa się 32,5 godzin zajęć teoretycznych i 2,5 godzin zajęć praktycznych. Całość szkolenia kończy się egzaminem państwowym zdawanym w naszym ośrodku przed komisją powołaną przez Wojewodę Śląskiego.

Jakie szkolenie dla mnie?

W poniższej tabeli przedstawiamy Państwu rodzaje szkoleń jakie powinien odbyć kierowca w zależności od daty uzyskania prawa jazdy:


Data uzyskania kategorii C Data uzyskania kategorii D Jakie szkolenie powinien odbyć kierowca
Przed 10-09-2009 Przed 10-09-2008 Kierowca jest zobowiązany odbyć szkolenie okresowe
Przed 10-09-2009 Po 10-09-2008 Kierowca jest zobowiązany odbyć szkolenie okresowe w zakresie kategorii C oraz kwalifikację wstępną lub wstępną przyśpieszoną w zakresie kategorii D
Po 10-09-2009 Po 10-09-2008 Kierowca jest zobowiązany ukończyć kurs kwalifikacji wstępnej lub wstępnej przyśpieszonej w zakresie kategorii C lub D. Po zdanym egzaminie państwowym kierowca chcąc rozszerzyć uprawnienia jest zobowiązany ukończyć szkolenie kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej w zakresie brakujących uprawnień.
Po 10-09-2009 Przed 10-09-2008 Kierowca jest zobowiązany odbyć szkolenie okresowe w zakresie kategorii D oraz kwalifikację wstępną lub wstępną przyśpieszoną w zakresie kategorii C