Nowe zasady egzaminów na prawo jazdy. Zmiany już 1 stycznia 2024

27 grudnia 2023

Kursanci przystępujący do egzaminów na prawo jazdy muszą liczyć się ze zmianami. Ważne nowości czekają ich już od 1 stycznia 2024, bo właśnie tego dnia w życie wejdą zapisy nowelizacji rozporządzenia, podpisanej przez ministra infrastruktury.

Zmiany w egzaminie na prawo jazdy

Chcesz uzyskać prawo jazdy? Od 1 stycznia 2024 roku egzamin odbędzie się już na nowych zasadach. Zmiany, które niebawem wejdą w życie to efekt nowelizacji, która zmienia kilka istotnych aspektów. W nowym rozporządzeniu pojawią się zarówno ułatwienia, jak i drobne utrudnienia dla ubiegających się o dokument. Jakie dokładnie zmiany przewiduje znowelizowany akt prawny, podpisany 24 listopada przez ministra infrastruktury?

Nowe zasady egzaminu na prawo jazdy – o błędach dowiesz się na końcu – tłumaczy Instruktor Nauki Jazdy z Bytomia:

Zasadniczą zmianą, o której czytamy w znowelizowanym rozporządzeniu jest przekazywanie informacji o negatywnym wyniku egzaminu. Przeprowadzający egzamin nie będzie musiał mówić o tym, że podjął decyzję o niezaliczeniu – niektórzy dowiedzą się o tym dopiero na końcu, po powrocie do ośrodka. Oznacza to również, że wynik negatywny nie zawsze będzie skutkował przerwaniem jazdy. Kursant będzie mógł wrócić do ośrodka i dopiero tam dowiedzieć się o negatywnym wyniku. Przerwanie egzaminu w przypadkach, o których mówi załącznik do rozporządzenia. Ustawodawca wskazuje, że egzaminator będzie mógł przerwać jazdę w razie następujących wykroczeń:

Egzamin na prawo jazdy po nowemu – przystąpisz z mObywatelem – zaznacza instruktor na kursach prawa jazdy z Tarnowskich Gór:

Wśród zmian w nowelizacji są też takie, które mają ułatwić życie. Jedną z najważniejszych jest rozszerzenie listy dokumentów, które uprawnią do przystąpienia do egzaminu. Chodzi o możliwość wylegitymowania się aplikacją mObywatel. Cyfrowe dokumenty już od pewnego czasu pozwalają legalnie wsiąść za kierownicę chwilę po zaliczeniu egzaminu.

Kursanci, którzy przychodzą na egzamin niezmiennie będą mogli potwierdzić swoją tożsamość dowodem osobistym, paszportem, kartą pobytu, tymczasowym zaświadczeniem tożsamości, dokumentem tożsamości cudzoziemca czy zgodą na pobyt tolerowany.

Nagranie z egzaminu na prawo jazdy – nowy obowiązek wyjaśnia właściciel Szkoły Jazdy z Bytomia:

Zmiany, które wejdą w życie 1 stycznia 2024 roku wprowadzą również nowość w kwestii nagrań z praktycznej części egzaminu. Obowiązek rejestrowania egzaminów zaczął obowiązywać już kilkanaście lat temu, bo w 2006 roku, ale dopiero niebawem, od 2024 roku ośrodki WORD będą miały obowiązek wyznaczenia miejsca do przeglądania zarejestrowanego przebiegu części praktycznej egzaminu, o czym mówi rozporządzenie w znowelizowanej treści. Jest to nowość, która nakłada na WORD-y w całej Polsce obowiązek wyznaczenia specjalnego pokoju, pomieszczenia lub wskazanej jego części, w której kandydat będzie mógł obejrzeć zarejestrowany film. Kto dokładnie może oglądać taki materiał?

Być może ten krok sprawi, że większa liczba kursantów zechce obejrzeć nagranie ze swojego egzaminu. O tym, jak ma ono wyglądać i co dokładnie znajduje się w polu widzenia kamery mówi § 7. rozporządzenia. W punkcie 3. pod wskazanym paragrafem czytamy też, kto ma dostęp do materiału filmowego:

3. Zarejestrowany przebieg części praktycznej egzaminu mogą przeglądać:

1) dyrektor lub osoba przez niego upoważniona;

2) egzaminator nadzorujący;

3) osoba, o której mowa w art. 69 ust. 4 ustawy;

4) osoba egzaminowana lub jej pełnomocnik oraz egzaminator, który przeprowadził ten egzamin – w przypadku złożenia skargi dotyczącej egzaminu;

5) egzaminator, który przeprowadził ten egzamin – w przypadku wszczęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego oceny przeprowadzonej części praktycznej egzaminu lub sposobu jego przeprowadzenia.

Te zapisy oznaczają, że obejrzeć nagranie można w przypadku niezaliczenia egzaminu i złożenia skargi, ale w praktyce (za zgodą dyrektora ośrodka) powinno to być też możliwe dla wszystkich kursantów, którzy po prostu chcą zobaczyć swoje błędy lub… z drugiej strony – przeżyć swój triumf ponownie, jeśli egzamin zakończył się wynikiem pozytywnym.