Kategoria AM – nie wystarczy mieć 18 lat. Szkoła Jazdy Expert z Bytomia wyjaśnia jak to jest z tymi motorowerami:

18 września 2023

Szkoła Jazdy Expert z Bytomia wyjaśnia jak to jest z kierowaniem motorowerem na dowód osobisty, a posiadaniem prawa jazdy kat. AM.

W 2013 r. kartę motorowerową zastąpiła kategoria AM. Żeby uzyskać prawo jazdy na motorowery, trzeba uczestniczyć w szkoleniu, a także zdać egzamin w WORD.

Materiały InfoCar

Do 19 stycznia 2013 r. kiedy zaczęła obowiązywać Ustawa o kierujących pojazdami, w Polsce wydawane były karty motorowerowe. Ich wydawaniem zajmowali się dyrektorzy szkół – zazwyczaj gimnazjów – ale w wielu przypadkach samego wydania nie poprzedzała solidna nauka przepisów, techniki jazdy, ani również rzetelna weryfikacja wiedzy i umiejętności. W ten sposób na drogi trafiały osoby słabo lub nawet w ogóle nieprzygotowane do uczestniczenia w ruchu drogowym. W świetle ówczesnych przepisów, prawo do kierowania motorowerami otrzymywała też każda osoba, która ukończyła 18 lat.

W 2013 r. miejsce karty rowerowej zastąpiła kategoria prawa jazdy AM. O tamtej pory każda zainteresowana osoba musi uczestniczyć w profesjonalnym szkoleniu, a po jego zakończeniu musi zdać egzamin w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego, by uzyskać prawo jazdy uprawniające do kierowania motorowerami i czterokołowcami lekkimi. Wraz z wejściem nowych przepisów zniknęło udogodnienie dla osób pełnoletnich. Nie wystarczy już ukończyć 18 lat, by zdobyć uprawnienia. Możliwość kierowania motorowerami otrzymają tylko te osoby, które zdobędą jakiekolwiek prawo jazdy – co najmniej kategorii AM, ale może to być również B1, A1, B lub jakiekolwiek inne. Możliwości kierowania motorowerami nie straciły jednak osoby, która do dnia 18 stycznia ukończyły 18 lat. Dla nich nie zmieniło się nic, nadal mogą kierować motorowerami, a dokumentem uprawniającym do jazdy jest dowód osobisty.

Szkolenie

O prawo jazdy kategorii AM mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 14 lat. Kurs może rozpocząć się jednak na trzy miesiące przed osiągnięciem wieku minimalnego, egzamin może zostać przeprowadzony na miesiąc przed 14 urodzinami. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia potrzebują zgody rodzica lub opiekuna prawnego, by móc złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy. Przed rozpoczęciem starań o prawo jazdy kategorii AM kandydat na kierowcę musi wykonać badania lekarskie, a także uzyskać profil kandydata na kierowcę (PKK) w wydziale komunikacji.

Od 1 stycznia 2015 kandydaci na kategorię AM nie muszą uczestniczyć w szkoleniu teoretycznym, mogą jeszcze przed rozpoczęciem szkolenia zdać egzamin teoretyczny w WORD i na podstawie jego wyniku, rozpocząć szkolenie praktyczne w szkole jazdy.

Szkolenie na kategorię AM w obowiązkowym wymiarze nie może być krótsze niż 10 godzi kursu teoretycznego i 10 godzin praktycznej nauki jady. Długość szkolenia może być jednak dłuższa, jego wymiar określa instruktor, który ocenia stopień przygotowania kursanta do samodzielnego poruszania się w ruchu drogowym. Kurs teoretyczny obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu problematyki ruchu drogowego. Kurs praktyczny polega na wykonywaniu zadań na placu manewrowym, a także na jeździe w ruchu drogowym. Po zakończeniu szkolenia, jeszcze w szkole jazdy, przeprowadzany jest egzamin wewnętrzny, który polega na wykonaniu takich samych zadań, jak na prawdziwym egzaminie. Po zaliczeniu egzaminu wewnętrznego kursant może się zapisać na egzamin państwowy w WORD.

Egzaminowanie

Podczas egzaminu kandydat na kierowcę odpowiada na 20 pytań z wiedzy podstawowej i na 12 z wiedzy specjalistycznej. Zadania egzaminacyjne dobierane są losowo dla każdego zdającego z osobna. W puli pytań podstawowych znajduje się 10 pytań za 3 punkty, 6 pytań za 2 punkty i 4 pytania za 1 punkt. Wśród pytań specjalistycznych znajduje się 6 pytań za 3 punkty 4 pytania za 2 punkty oraz 2 pytania za 1 punkt. Wartość punktowa poszczególnych pytań jest określana na podstawie ich znaczenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Celem osoby egzaminowanej jest uzyskanie co najmniej 68 punktów z 74 możliwych.

Egzamin praktyczny polega na wykonaniu na placu manewrowy dwóch zadań z zakresu przygotowania do jazdy np. wskazanie poziomu oleju w silniku i działania poszczególnych świateł. Następnie przeprowadzane są zadania praktyczne na placu manewrowym takie jak: slalom wolny (jazda po łukach w kształcie cyfry 8 i pomiędzy 5 pachołkami ustawionymi na wyznaczonym pasie ruchu), slalom szybki (jazda pomiędzy pachołkami ustawionymi na placu manewrowym). Po zaliczeniu tej części egzaminu, przeprowadzana jest weryfikacja umiejętności w ruchu drogowym. Dla kategorii AM jazda odbywa się po uprzednio przygotowanej i ogłoszonej trasie egzaminacyjnej.

Po zaliczeniu egzaminu i opłaceniu wydania dokumentu w wydziale komunikacji, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych produkuje dokument prawa jazdy dla zainteresowanej osoby.