Złóż wniosek o prawo jazdy (utworzenie PKK) online – poradnik krok po kroku

14 września 2023

Nauka Jazdy Expert z Bytomia wyjaśnia jak zrobić to krok po kroku:

Złożenie wniosku o prawo jazdy, a co za tym idzie i wygenerowanie profilu kandydata na kierowcę (PKK) jest pierwszym krokiem do zdobycia prawa jazdy. Wniosek można złożyć osobiście w urzędzie, ale także online przy użyciu Elektronicznej Skrzynki Podawczej PWPW.

Polskie prawo jazdy

Zobacz, co po kolei zrobić, by prawidłowo złożyć wniosek. Po wykonaniu czynności na każdym z ekranów, klikamy „dalej”, by przejść do kolejnego.

1. Utwórz konto w serwisie. Pod adresem https://www.esp.pwpw.pl/Account/RegisterUser utwórz nowe konto użytkownika. Tworzenie konta nie różni się szczególnie od procedury w innych serwisach internetowych, ale z uwagi na urzędowy charakter strony, potrzebne będzie podanie wielu szczegółowych danych takich jak, PESEL, adres zamieszkania itd. Podanie tych informacji jest w pełni bezpieczne, wykorzystane zostaną one jedynie do urzędowej obsługi spraw użytkownika.

2. Po zalogowaniu do serwisu należy wybrać opcję złóż wniosek i wybrać urząd, który będzie prowadzić twoją sprawę. Ważne jest, by był to urząd właściwy do miejsca zamieszkania – tego wymagają przepisy.

zloz wniosek

3. Następnie wybierasz rodzaj sprawy, jaka ma być zrealizowana. W naszym przypadku będzie to odpowiednio: uprawnienia kierowców i dalej wydanie prawa jazdy.

rodzaj sprawy

4. Dalej potwierdzasz swoje dane osobowe.

potwierdzenie danych

5. Potem podajesz dane ze swojego prawa jazdy – o ile masz je już wydane, w przypadku pierwszej kategorii prawa jazdy, nie wypełniasz rubryk na tej karcie.

Twoje prawo jazdy

6. Kolejny krok to wybór wnioskowanej kategorii prawa jazdy.

wnioskowana kategoria

7. Po kliknięciu dalej otworzy się karta, gdzie należy dołączyć załączniki do wniosku w formie elektronicznej. Mogą to być skany lub zdjęcia, których rozmiar nie przekroczy 200 KB. Dołączasz tylko dokumenty wymagane dla twojej kategorii prawa jazdy, ich listę znajdziesz tutaj : https://info-car.pl/new/prawo-jazdy/kategorie-prawa-jazdy

Zalaczniki

8. Następnie należy złożyć kilka oświadczeń. Przeczytaj je uważnie i potwierdź tylko te, które są zgodne ze stanem faktycznym. (Art. 11 ust. 1 pkt 5 dotyczy m.in. osób przebywających na terenie Polski przez co najmniej 185 dni w roku – pełne brzmienie przepisu znajdziesz w tekście ustawy: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20110300151/U/D20110151Lj.pdf

oswiadczenia

9. Po złożeniu oświadczeń przechodzisz do karty, gdzie należy elektronicznie podpisać dokument. Możesz zrobić to na dwa sposoby: własnym certyfikatem lub profilem zaufanym ePUAP. W naszym przykładzie posłużymy się przykładem profilu zaufanego.

wybor podpisu

10. Dokument możesz podpisać poprzez zalogowanie się do swojego profilu lub zalogowanie się do swojego banku internetowego. Jeżeli nie robiłeś tego wcześniej, przetestuj logowanie pod adresem https://pz.gov.pl/dt/login/login

profil zaufany

11. Podpisz elektronicznie wniosek. Po podpisaniu zostanie on przesłany do wybranego przez ciebie urzędu w celu weryfikacji. Po weryfikacji zostanie wygenerowany twój profil kandydata na kierowcę, którym będziesz się posługiwać podczas procesu uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami. Stan realizacji swojej sprawy możesz monitorować po zalogowani się do konta ESP PWPW w zakładce moje wnioski: https://www.esp.pwpw.pl/Wniosek/Index

podpisanie wniosku

Po wygenerowani numeru PKK możesz zapisać się na szkolenie w wybranej szkole jazdy lub na egzamin teoretyczny w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego WORD.