Zdany egzamin na prawo jazdy – co dalej?

14 września 2023

Szkoła Nauki Jazdy Expert z Bytomia wyjaśnia:

Zaliczenie egzaminu na prawo jazdy nie kończy sprawy z wydaniem dokumentu. Plastikowy kartonik z nowo zdobytą kategorią prawa jazdy zostanie wyprodukowany tylko wówczas, gdy w wydziale komunikacji zostanie uiszczona stosowna opłata.

Materiały własne InfoCar

Po zdaniu drugiej części egzaminu na prawo jazdy, kandydat na kierowcę opuszcza wojewódzki ośrodek ruchu drogowego z wypełnionym i podpisanym arkuszem przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego. Zazwyczaj w takich przypadkach radość rozpiera świeżo upieczonego kierowcę, ale po chwili przychodzi refleksja – właściwie co dalej?

Arkusza nie trzeba nigdzie zanosić, wynik egzaminu po chwili zostanie przez egzaminatora wprowadzony do systemu teleinformatycznego. Przy pomocy tego samego systemu zaktualizowany zostanie profil kandydata na kierowcę (PKK) o dane dotyczące egzaminu. Na podstawie tych informacji, wydział komunikacji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania, będzie mógł zamówić stosowny dokument w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Wcześniej jednak zainteresowana osoba musi udać się do wydziału komunikacji i tam okazać dowód opłaty wykonanej na poczet wydania dokumentu.

Opłaty można dokonać poprzez wykonanie przelewu bankowego na konto urzędu, na poczcie, w banku, lub w kasie urzędu. Najwygodniejszą i najpewniejszą metodą dokonania opłaty jest jednak wykonanie płatności online na stronie: https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/platnosc-w-urzedzie.html lub kartą płatniczą w okienku, gdzie załatwiana jest sprawa – jak na razie te funkcjonalności nie są dostępne we wszystkich urzędach. Przed wykonaniem płatności online, należy najpierw sprawdzić, czy dany urząd znajduje się na liście obsługiwanych. Korzystając z płatności online lub płatności kartą w okienku urzędu, nie trzeba dwa razy stać w kolejce, a sprawę załatwia się znacznie szybciej.

Po dokonaniu płatności, należy udać się do urzędu z dowodem zapłaty i tam dokonać reszty formalności. Nie wystarczy bowiem zapłacić za dokument. Urząd musi mieć wyraźny sygnał, że prawo jazdy ma zostać wyprodukowane. Powodem takiego stanu rzeczy jest to, że np. kandydat na kierowcę w tym samym czasie stara się o dwie kategorie prawa jazdy – np. B i A2 lub C i D, wówczas korzystniej jest zamówić dokument po zaliczeniu egzaminów na obie kategorie prawa jazdy. Dlatego bez zgłoszenia się do wydziału komunikacji w urzędzie miejskim lub w starostwie powiatowym, zlecenie na produkcję dokumentu nie zostanie wysłane.

Po wykonaniu wszystkich wspomnianych czynności, dokument jest zamawiany i produkowany w PWPW S.A. Etapy produkcji prawa jazdy można śledzić na stronie internetowej: https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html Gdy po wpisaniu danych strona wyświetli komunikat „Przyjęto dokument w urzędzie, dokument do odbioru”, wówczas można udać się do urzędu i odebrać dokument. Na miejscu należy potwierdzić swoją tożsamość dowodem osobistym.

Po odebraniu dokumentu kierowca może już bez żadnych przeszkód prowadzić pojazdy, których dotyczy dokument.