Wyprzedzanie z prawej strony – przepisy

14 września 2023

Jak to jest z tym wyprzedzaniem z prawej strony? Szkoła Jazdy Expert z Bytomia wyjaśnia:

W większości przypadków wyprzedza się korzystając z lewej strony drogi. Problem pojawia się wówczas, gdy to właśnie na lewym pasie znajduje się wolno jadący pojazd. Zobacz w jakich przypadkach dopuszczalne jest wyprzedzanie z prawej strony.

Materiały własne InfoCar

Wyprzedzanie jest bardzo niebezpiecznym manewrem. W 2012 roku na skutek nieprawidłowego wyprzedzania doszło do 1759 wypadków, w których życie straciło 242 osób, a 2345 zostało rannych. Wyprzedzanie z prawej strony jest jednym z bardziej niebezpiecznych rodzajów tego manewru, dlatego tę kwestię regulują bardzo precyzyjne przepisy.

Podstawowy przepis mówi, że można wyprzedzać z prawej strony na jezdni jednokierunkowej z wyznaczonymi pasami ruchu. Najbardziej klasycznym przykładem zastosowania tego przepisu jest zwykła droga jednokierunkowa (Rys. 1).

droga jednokierunkowa dwa wyznaczone pasy
Rys. 1. Droga jednokierunkowa, źródło: materiały własne www.info-car.pl

Nie ma znaczenia, czy droga znajduje się w obszarze zabudowanym, czy poza nim. Na uwagę zasługuje tutaj fakt, że gdyby pasy ruchu nie były wyznaczone środkową przerywaną linią, wówczas wyprzedzanie z prawej strony nie byłoby dozwolone.

Kolejnym przykładem zastosowania tego przepisu są drogi składające się z dwóch jezdni jednokierunkowych (Rys. 2).

Rys. 2. Droga dwujezdniowa z wyznaczonymi pasami ruchu, źródło: materiały własne www.info-car.pl

Chodzi o drogi z jezdniami rozdzielonymi tzw. „pasami zieleni”, choć często są to po prostu stalowe barierki lub inne separatory. W tej kategorii znajdą się zatem autostrady, które zgodnie z definicją są drogami dwujezdniowymi, odcinki dróg ekspresowych, gdzie mamy do czynienia z dwoma rozdzielonymi jezdniami oraz inne drogi, gdzie jezdnie są rozdzielone. Również w tym przypadku nie ma znaczenia, czy droga znajduje się w obszarze zabudowanym, czy poza nim.

Wyprzedanie z prawej strony jest również dozwolone na drogach jednojezdniowych. Muszą być jednak spełnione określone warunki. W obszarze zabudowanym droga jednojezdniowa musi posiadać co najmniej dwa pasy ruchu przeznaczone do jazdy w tym samym kierunku (Rys. 3).

Rys. 3. Droga jednojezdniowa dwukierunkowa z dwoma pasami przeznaczonymi do jazdy w tym samym kierunku, źródło: materiały własne www.info-car.pl

Poza obszarem zabudowanym tego typu droga musi posiadać co najmniej trzy pasy ruchu przeznaczone do jazdy w tym samym kierunku, by dozwolone było wyprzedzanie innych pojazdów z prawej strony (Rys. 4).

Rys. 4. Droga jednojezdniowa dwukierunkowa z trzema pasami przeznaczonymi do jazdy w tym samym kierunku, źródło: materiały własne www.info-car.pl

O komentarz do tego zagadnienia poprosiliśmy Komendę Główną Policji:

„Znakomita większość manewrów wyprzedzania na autostradzie jest wykonywana z lewej strony. Jeżeli jednak kierowca decyduje się na wyprzedzanie po prawej stronie jezdni, musi naprawdę zachować szczególną ostrożność! Kierowcy są przyzwyczajeni do wyprzedzania z lewej strony, swoją uwagę skupiają na lewym lusterku i zwyczajnie nie spodziewają się innego pojazdu po prawej stronie. Czasami trudno przewidzieć, jak zareaguje wyprzedzana w ten sposób osoba, może dojść do niebezpiecznych sytuacji, dlatego jeżeli nie jest to konieczne, to lepiej unikać tego typu manewrów. Nierzadko zdarza się jednak tak, że lewy pas autostrady lub drogi ekspresowej jest blokowany przez kierowców, którzy jadą zdecydowanie wolniej, niż pozwalają na to przepisy i w ten sposób prowokują innych kierowców do podejmowania ryzyka wyprzedzania z prawej strony. W takich przypadkach mamy do czynienia z niestosowaniem się do art. 16 ustawy Prawo o ruchu drogowym: „Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać możliwie blisko prawej krawędzi jezdni. Jeżeli pasy ruchu na jezdni są wyznaczone, nie może zajmować więcej niż jednego pasa”. Takie zachowanie zgodnie z art. 90 Kodeksu wykroczeń jest utrudnianiem ruchu w warunkach optymalnych i jest zagrożone karą grzywny w wysokości do 500 zł. Zalecamy jednak wyprzedzanie po lewej stronie. Bardzo często wystarczy, jadąc za wolniejszym pojazdem, dać do zrozumienia, że powinien zjechać na prawy pas. W ten sposób ograniczamy ryzyko związane z wykonywaniem tego manewru” – mł. insp. Marek Konkolewski Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Przepisy:
Ustawa Prawo o ruchu drogowym

Art. 24.

  1. Kierujący pojazdem jest obowiązany przed wyprzedzaniem upewnić się w szczególności, czy:
    1) ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu;
    2) kierujący, jadący za nim, nie rozpoczął wyprzedzania;
    3) kierujący, jadący przed nim na tym samym pasie ruchu, nie zasygnalizował zamiaru wyprzedzania innego pojazdu, zmiany kierunku jazdy lub zmiany pasa ruchu.
    (…)
  2. Zabrania się wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni:
    1) przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia;
    2) na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi;
    3) na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany.
    (…)
  3. Dopuszcza się wyprzedzanie w miejscach, o których mowa w ust. 7 pkt 1 i 2, na jezdni:
    1) jednokierunkowej;
    2) dwukierunkowej na odcinku z wyznaczonymi pasami ruchu, pod warunkiem że kierujący nie wjeżdża na część jezdni przeznaczoną do ruchu w kierunku przeciwnym – w miejscu, gdzie jest to zabronione znakami na jezdni.
    (…)
  4. Dopuszcza się wyprzedzanie z prawej strony na odcinku drogi z wyznaczonymi pasami ruchu, przy zachowaniu warunków określonych w ust. 1 i 7:
    1) na jezdni jednokierunkowej;
    2) na jezdni dwukierunkowej, jeżeli co najmniej dwa pasy ruchu na obszarze zabudowanym lub trzy pasy ruchu poza obszarem zabudowanym przeznaczone są do jazdy w tym samym kierunku.

Art. 2
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) droga – wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt;
(…)
3) autostrada – drogę dwujezdniową, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi, na której nie dopuszcza się ruchu poprzecznego, przeznaczoną tylko do ruchu pojazdów samochodowych, z wyłączeniem czterokołowca, które na równej, poziomej jezdni mogą rozwinąć prędkość co najmniej 40 km/h, w tym również w razie ciągnięcia przyczep;
4) droga ekspresowa – drogę dwu lub jednojezdniową, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi, na której skrzyżowania występują wyjątkowo, przeznaczoną tylko do ruchu pojazdów samochodowych, z wyłączeniem czterokołowca;
6) jezdnia – część drogi przeznaczoną do ruchu pojazdów; określenie to nie dotyczy torowisk wydzielonych z jezdni;
7) pas ruchu – każdy z podłużnych pasów jezdni wystarczający do ruchu jednego rzędu pojazdów wielośladowych, oznaczony lub nieoznaczony znakami drogowymi.