Nowe karty tachografowe G2v2

14 września 2023

Szkoła Jazdy Expet z Bytomia informuje:

PWPW jest zobowiązana do wydawania od dnia 21 sierpnia 2023 r. kart do inteligentnych tachografów cyfrowych drugiej wersji (G2v2).

Dlaczego wprowadzamy nowe karty tachografowe (G2v2)?

Wynika to z europejskich i krajowych regulacji, nakładających obowiązek instalowania inteligentnych tachografów cyfrowych drugiej wersji w pojazdach o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony lub pojazdach przystosowanych i przeznaczonych do przewozu więcej niż dziewięciu osób łącznie z kierowcą rejestrowanych po raz pierwszy na terytorium Unii Europejskiej od dnia 21 sierpnia 2023 r. Nowe tachografy m.in. rejestrują większą ilość danych, dlatego też PWPW zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi wprowadza nowy, dedykowany im rodzaj kart o rozszerzonych funkcjach.

Czym karty do inteligentnych tachografów cyfrowych drugiej generacji (G2v2) różnią się od wcześniejszych?

Wyłącznie warstwą elektroniczną: mają nowy mikroprocesor i więcej miejsca przeznaczonego do zapisu danych. Wizualnie wyglądają tak samo.

Dlaczego nowe karty tachografowe (G2v2) muszą mieć więcej miejsca na zapis danych?

Ponieważ regulacje europejskie i krajowe nakazują zautomatyzowane rejestrowanie na nich większej ilości informacji. W przypadku kart kierowcy ilość zapisywanych danych zwiększy się o 85 proc. Obejmą m.in. od 1 stycznia 2025 r. wydłużony z 28 do 56 dni okres rejestracji danych dotyczących aktywności kierowcy, automatyczną rejestrację przekroczenia granicy, czy też rejestrację miejsca załadunku/rozładunku pojazdu.

Od dnia 21 sierpnia 2023 r. PWPW będzie wydawała wyłącznie nowe karty tachografowe (G2v2), wszystkie wcześniej wydane karty zachowają ważność i będą działać w starych oraz nowych tachografach cyfrowych.

Kto będzie potrzebował kart tachografowych nowej generacji (G2v2)?

To kierowcy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, wyposażonych w inteligentne tachografy cyfrowe, realizujący po 31 grudnia 2024 r. przewozy osób lub towarów w transporcie międzynarodowym. Od lipca 2026 r. obowiązek ten będzie dotyczył kierowców pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 2,5 tony realizujących przewozy osób lub towarów w transporcie międzynarodowym.