Egzamin praktyczny – jak wygląda egzamin państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego na poszczególne kategorie prawa jazdy? Szkoła Nauki Jazdy z Radzionkowa objaśnia:

6 września 2023

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 28 czerwca 2019 r. poz. 1206) ze zmianą z dnia 2 sierpnia 2021 r. (Dz. U. z dn. 5 sierpnia 2022 r. poz. 2021 r.).

Przed rozpoczęciem części praktycznej egzaminu państwowego egzaminator potwierdzi tożsamość oraz zgodność danych osobowych z danymi zawartymi na liście osób zakwalifikowanych na egzamin państwowy. Pamiętaj, że do egzaminu państwowego możesz przystąpić, jeżeli okażesz ważny w dniu egzaminu, jeden z dokumentów potwierdzających twoją tożsamość:

 1. dowód osobisty;
 2. kartę pobytu;
 3. paszport;
 4. tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca;
 5. polski dokument tożsamości cudzoziemca;
 6. zgoda na pobyt tolerowany.

Egzaminator potwierdzi również spełnienie przez ciebie warunków wynikających z opisanych w orzeczeniu lekarskim kodów ograniczeń w korzystaniu z uprawnień do kierowania pojazdami ze względu na stan zdrowia. Jeżeli nie spełnisz wymaganych warunków, egzaminator odmówi przeprowadzenia części praktycznej egzaminu państwowego.

Kategoria AM, A1, A2, A

Kat.  AM, A1, A2, A  prawa jazdy.

I. Plac manewrowy.

 1. Zadania egzaminacyjne realizowane na placu manewrowym
Nr Zadania egzaminacyjne. Kategorie prawa jazdy
1  Przygotowanie do jazdy, sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy. AM, A1, A2, A
6Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu. A1, A2, A
7Slalom wolny (jazda pomiędzy 5 bramkami ustawionymi na placu manewrowym). AM, A1, A2, A
8Slalom szybki (jazda pomiędzy pachołkami ustawionymi na placu manewrowym). AM, A1, A2, A
9Ominięcie przeszkody. A1, A2, A
10Jazda po łukach w kształcie cyfry 8. AM, A1, A2, A

Zadania na placu manewrowym realizowane są w następującej kolejności; poz. 1, poz. 10, poz. 7, poz. 8, poz.9, poz. 6;

 1. Dodatkowe zadania które mogą być realizowane także na placu manewrowym:
Nr Zadania egzaminacyjne. Kategorie prawa jazdy
23Hamowanie do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu. A1, A2, A
24Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych – w przypadku kat. A1, A2 i A hamowanie awaryjne musi być wykonane przy prędkości minimum 50 km/h przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla. AM, A1, A2, A
 1. Opis i kryteria oceny zadań na placu manewrowym:
Poz.Zadanie nr: Kryteria.
1  Nr 1 Przygotowanie do jazdy sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy 1) sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego – osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić: a) poziom oleju w silniku, b) poziom płynu chłodzącego, c) poziom płynu hamulcowego, e) działanie sygnału dźwiękowego, f) działanie świateł pozycyjnych, g) działanie świateł mijania, h) działanie świateł drogowych, i) działanie świateł hamowania „STOP”, k) działanie świateł kierunkowskazów, l) działanie świateł awaryjnych – jeżeli występuje; Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 1: – na wykonanie czynności osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut, – osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe, – losowy dobór elementów czynności dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego. Urządzenie losuje 1 element spośród elementów określonych w lit. a-e oraz 1 element spośród elementów określonych w lit. f-m. 2) właściwe ustawienie lusterek; 3) przy kategorii AM, A2, A1, A: a) wykorzystanie odpowiedniego stroju ochronnego (obowiązek zapewnienia przez osobę egzaminowaną w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, lub A odpowiedniego stroju ochronnego w postaci: a) obuwia pełnego zakrywającego stopę wiązanego lub zapinanego na klamry, rzepy lub zatrzaski lub obuwia typu motocyklowego, b) spodni z długimi nogawkami, c) kurtki z długimi rękawami zapinanej na suwak, guziki lub zatrzaski, d) rękawic zakrywających całe dłonie – nie dotyczy osoby niepełnosprawnej egzaminowanej w zakresie prawa jazdy kategorii AM, w przypadku gdy pojazd egzaminacyjny dla prawa jazdy kategorii AM umożliwia przebywanie egzaminatora w pojeździe, b) sprawdzenie stanu łańcucha (w przypadku gdy pojazd jest wyposażony w łańcuch), c) zdjęcie pojazdu z podpórki i przemieszczenie go przy unieruchomionym silniku, d) podparcie pojazdu na podpórce;
– nie dotyczy egzaminu w zakresie prawa jazdy kat. AM przeprowadzanego dla osoby niepełnosprawnej przy użyciu czterokołowca lekkiego Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 3 c: – zdjęcie z podpórki i przemieszczenie pojazdu z poz. 1 do poz. 2 w wyznaczonym stanowisku przy unieruchomionym silniku, – nienajeżdżanie na linie ograniczające stanowisko, – maksymalnie 3 zmiany kierunku ruchu (do tyłu, do przodu, do tyłu). W przypadku niewłaściwego wykonania zadania w trakcie drugiej próby sprawdzeniu i ocenie podlegają wyłącznie te punkty zadania, które zostały wykonane nieprawidłowo lub nie zostały wykonane w ogóle.
2 Nr 6 Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć – osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu rusza do przodu.
3Nr 7 Slalom wolny 1) upewnienie się o możliwości jazdy: a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym, b) ocena sytuacji wokół pojazdu, c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika; 2) 2-krotny przejazd pomiędzy 5 bramkami; Sposób wykonania zadania: a) niepodpieranie się nogami, b) niepotrącanie pachołków.
4 Nr 8 Slalom szybki 1) upewnienie się o możliwości jazdy: a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym, b) ocena sytuacji wokół pojazdu, c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika; 2) przejazd przez bramkę początkową, slalom pomiędzy 3 pachołkami i wyjazd przez bramkę końcową. Sposób wykonania zadania: a) średnia prędkość jednego z przejazdów nie może być mniejsza niż 30 km/h,- nie dotyczy kategorii AM, b) przejazdy muszą odbywać się na 2 lub 3 biegu – nie dotyczy kat. AM, c) niepodpieranie się nogami, d) niepotrącanie pachołków.
5 Nr 9 Ominięcie przeszkody1) upewnienie się o możliwości jazdy: a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym, b) ocena sytuacji wokół pojazdu, c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika; 2) 2-krotny przejazd pasem ruchu, na którym jest ustawiona przeszkoda; Sposób wykonania zadania: a) prędkość najazdu mierzona w wyznaczonym miejscu (wyłącznie od strony najazdu) nie może być mniejsza niż 50 km/h, b) przeszkodę omija się raz z prawej, raz z lewej strony, tak aby zaprezentować umiejętność wykonania przeciwskrętu w prawo i w lewo, c) niepodpieranie się nogami, d) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne, e) niepotrącanie pachołków.
6Nr 10 Jazda po łukach w kształcie cyfry 8.1) upewnienie się o możliwości jazdy: a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym, b) ocena sytuacji wokół pojazdu, c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika; d) włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym – jeśli światła te nie włączają się automatycznie; 2) 5-krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8 Sposób wykonania zadania: a) niepodpieranie się nogami, b) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne, b) niepotrącanie pachołków.

  II. Ruchu drogowy.

 1. Czas minimalny trwania egzaminu w ruchu drogowym:

                                                        kat. AM                    –   10 min.

                                                        Kat. A1, A2, A          –   25 minut

 1. Zadania egzaminacyjne realizowane podczas jazdy w ruchu drogowym
Poz. Zadanie egzaminacyjne
1Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego.
2Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.
3Jazda drogami dwukierunkowymi dwujezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.
4Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu
5Przejazd przez skrzyżowania równorzędne.
6Przejazd przez skrzyżowania oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A-7, B-20, D-1 oraz w połączeniu z tabliczkami T-6a i T-6c) określonymi w przepisach w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
7Przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną.
8Przejazd przez skrzyżowania, na których ruch odbywa się wokół wyspy.
9Przejazd przez skrzyżowania dwupoziomowe (wjazd i zjazd)*.
10Przejazd przez przejścia dla pieszych.
13Przejazd przez torowisko tramwajowe** i kolejowe*.
14Przejazd przez tunel*.
15Przejazd obok przystanku tramwajowego** i autobusowego.
16Wykonanie manewru wyprzedzania – jeżeli jest to możliwe.
17Wykonanie manewru omijania – jeżeli jest to możliwe.
18Wykonanie manewru wymijania (dla kategorii A1, A2 i A przy prędkości co najmniej 50 km/h).
19Wykonanie manewru zmiany pasa ruchu.
20Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w prawo.
21Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w lewo.
21Wykonanie manewru zawracania na skrzyżowaniu.
 1. Wynik egzaminu. Osoba egzaminowana uzyskuje:

pozytywny wynik części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli poprawnie wykonała zadania na placu manewrowym oraz wykonała w ruchu drogowym, zgodnie z przepisami ruchu drogowego i techniką kierowania powyżej przedstawione zadania egzaminacyjne.

 — negatywny wynik części praktycznej egzaminu, jeżeli:

 na placu manewrowym:

           a/ dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne,

           b/ przejechała kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowiska,

           c/ najechała lub potrąciła pachołek bądź tyczkę.

     w ruchu drogowym:

           a/ dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne,

     b/ zachowanie osoby egzaminowanej zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego. W szczególności zachowania te zostały określone w poniższej tabeli.

 1. Zachowania osoby egzaminowanej zagrażające bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego skutkujące przerwaniem egzaminu państwowego. 
Zachowania osoby egzaminowanej zagrażające bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego skutkujące przerwaniem egzaminu państwowego. 
1Spowodowanie kolizji lub wypadku drogowego drogowej lub zachowanie osoby egzaminowanej mogące skutkować kolizją lub wypadkiem drogowym.
2Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym.
3Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim.
4Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu lub znajdującemu się na oznakowanym przejściu dla pieszych.
5Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża osoba egzaminowana.
6Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia.
7Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania lub włączania się do ruchu.
8Niezastosowanie się do: 8.1 sygnałów świetlnych, 8.2 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym, 8.3 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego.
9Niezastosowanie się do znaków: 9.1 „stop”, 9.2 „zakaz wjazdu ……….”, 9.3 „zakaz skręcania w lewo”, 9.4 „zakaz skręcania w prawo”, 9.5 „nakaz jazdy …”*, 9.6 wskazujących dozwolone kierunki jazdy z pasa ruchu, 9.7 „linia podwójna ciągła”, 9.8 „zakaz ruchu”.
10Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu: 10.1 na skrzyżowaniu, 10.2 pojazdom szynowym, 10.3 rowerzystom, 10.4 podczas zmiany pasa ruchu, 10.5 w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze, 10.6 podczas włączania się do ruchu, 10.7 podczas cofania.
11Naruszenie zakazu zawracania.
12Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20 km/h.
13Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania.
14Naruszenie zakazu wyprzedzania: 14.1 na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi, 14.2 przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia, 14.3 na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi, 14.4 na skrzyżowaniach, 14.5 na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi, 14.6 na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi.
15Niezastosowanie się do znaku „zakaz wyprzedzania”.
16Wyprzedzanie z niewłaściwej strony.
17Spowodowanie znacznego utrudnienia ruchu drogowego z powodu utraty panowania nad pojazdem.
18Nieupewnienie się przed wjazdem na przejazd kolejowy czy nie zbliża się pojazd szynowy
 *) odpowiednio do znaków umieszczonych na trasie egzaminu.

Kategoria B, B1

Kat.  B, B1  prawa jazdy.

I. Plac manewrowy.

 1. Zadania egzaminacyjne realizowane na placu manewrowym:
Nr Zadania egzaminacyjne. Kategorie prawa jazdy
1Przygotowanie do jazdy, sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy.B, B1
2Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu.B, B1
6Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.B, B1
 1. Opis i kryteria oceny zadań na placu manewrowym:
Poz.Zadanie nr: Kryteria.
1Nr 1 Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy1) sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego – osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić: a) poziom oleju w silniku, b) poziom płynu chłodzącego, c) poziom płynu hamulcowego, d) obecność płynu w spryskiwaczach, e) działanie sygnału dźwiękowego, f) działanie świateł pozycyjnych g) działanie świateł mijania, h) działanie świateł drogowych, i) działanie świateł hamowania „STOP”, j) działanie świateł cofania, k) działanie świateł kierunkowskazów, l) działanie świateł awaryjnych, m) działanie świateł przeciwmgłowych tylnych – jeżeli występuje. Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 1: – na wykonanie czynności osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut, – osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe, – w przypadku dokonywania sprawdzenia świateł, o których mowa w lit. i lub j, osoba egzaminowana może poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła zewnętrznego, – losowy dobór elementów czynności dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego. Urządzenie losuje 1 element spośród elementów określonych w lit. a-e oraz 1 element spośród elementów określonych w lit. f-m. 2) właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa (jeżeli pojazd jest w nie wyposażony), upewnienie się, czy drzwi pojazdu są zamknięte. Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 2: – w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem, – w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem, – w wewnętrznym lusterku kierowca powinien widzieć przez tylną szybę obszar przestrzeni za pojazdem, W przypadku niewłaściwego wykonania zadania w trakcie drugiej próby wykonaniu, sprawdzeniu i ocenie podlegają wyłącznie te punkty zadania, które zostały wykonane nieprawidłowo lub nie zostały wykonane w ogóle.
2 Nr 2 Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu1) uruchomienie pojazdu; 2) włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym – jeśli światła te nie włączają się automatycznie;; 3) upewnienie się o możliwości jazdy: a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym, b) ocena sytuacji wokół pojazdu; 2) płynne ruszenie: a) zwolnienie hamulca postojowego – w przypadku gdy jest uruchomiony, b) łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika; 3) płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu, (w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka); 5) nienajeżdżanie kołem na linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk (nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole zatrzymania pojazdu); 6) nienajeżdżanie na pachołki lub tyczki oraz niepotrącanie ich; 7) zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa ruchu:  w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu.
3Nr 6 Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu   Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć. Osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga/ uruchamia hamulec postojowy, a następnie rusza do przodu zwalniając go.

II. Ruchu drogowy.

 1. Czas minimalny trwania egzaminu w ruchu drogowym,

                             Kat. B  –  40 minut

Egzaminator może zakończyć egzamin po upływie 25 minut, jeżeli zostały wykonane wszystkie wymagane zadania egzaminacyjne, a wynik egzaminu jest pozytywny.

 1. Zadania egzaminacyjne realizowane podczas jazdy w ruchu drogowym
Poz. Zadanie egzaminacyjne.
1Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego.
2Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.
3Jazda drogami dwukierunkowymi dwujezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.
4Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu
5Przejazd przez skrzyżowania równorzędne (trzy- i czterowlotowe).
6Przejazd przez skrzyżowania oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A-7, B-20, D-1 oraz w połączeniu z tabliczkami T-6a i T-6c) określonymi w przepisach w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
7Przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną.
8Przejazd przez skrzyżowania, na których ruch odbywa się wokół wyspy.
9Przejazd przez skrzyżowania dwupoziomowe (wjazd i zjazd).
10Przejazd przez przejścia dla pieszych.
11Wykonanie jednego z następujących manewrów parkowania : – prostopadłe – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego, – skośne – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego, – równoległe pomiędzy dwoma pojazdami (manewr jest wykonywany, jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania – możliwa jedna korekta toru jazdy) – wjazd tyłem wyjazd przodem, przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna stanowić około 2-krotność długości pojazdu egzaminacyjnego; w trakcie wykonywania manewru możliwa jedna korekta toru jazdy; po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego; w przypadku gdy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik.             W przypadku błędnego wykonania manewru parkowania możliwe jest wykonanie manewru w innym miejscu wskazanym przez egzaminatora, a w razie braku możliwości znalezienia miejsca do wykonania manewru dopuszcza się zamiennie wykonanie innego manewru parkowania.
12Wykonanie z zachowaniem zasad ruchu drogowego, manewru zawracania na drodze jednojezdniowej – dwukierunkowej – możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki itp.), – zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego, – miejsce do zawracania wyznacza egzaminator.
13Przejazd przez torowisko tramwajowe i kolejowe
14Przejazd przez tunel*
15Przejazd obok przystanku tramwajowego** i autobusowego.
16Wykonanie manewru wyprzedzania.
17Wykonanie manewru omijania.
18Wykonanie manewru wymijania.
19Wykonanie manewru zmiany pasa ruchu.
20Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w prawo.
21Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w lewo.
22Wykonanie manewru zawracania na skrzyżowaniu.
23Hamowanie do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu (manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania)
26Zmiana biegów właściwa dla energooszczędnej jazdy. Osoba egzaminowana powinna dokonywać zmiany biegu na wyższy w momencie kiedy silnik osiągnie 1800 do 2600 obrotów na minutę, a pierwsze cztery biegi powinny być włączone zanim pojazd osiągnie 50 km/h
27Korzystanie z momentu obrotowego silnika podczas hamowania – stosowanie hamowania silnikiem.
 
 1. Wynik egzaminu Osoba egzaminowana uzyskuje:

pozytywny wynik części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli poprawnie wykonała zadania na placu manewrowym oraz wykonała w ruchu drogowym, zgodnie z przepisami ruchu drogowego i techniką kierowania powyżej przedstawione zadania egzaminacyjne.

 — negatywny wynik części praktycznej egzaminu, jeżeli:

     na placu manewrowym:

           a/ dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne,

           b/ przejechała kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowiska,

           c/ najechała lub potrąciła pachołek lub tyczkę.

     w ruchu drogowym:

           a/  dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne,

     b/ zachowanie osoby egzaminowanej zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego. W szczególności zachowania tezostały określone w poniższej tabeli.

 1. Zachowania osoby egzaminowanej zagrażające bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego skutkujące przerwaniem egzaminu państwowego. 
1Spowodowanie kolizji lub wypadku drogowego lub zachowanie osoby egzaminowanej mogące skutkować kolizją lub wypadkiem drogowym
2Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym.
3Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim.
4Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu lub znajdującemu się na oznakowanym przejściu dla pieszych.
5Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża osoba egzaminowana.
6Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia.
7Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania lub włączania się do ruchu.
8Niezastosowanie się do: 8.1 sygnałów świetlnych, 8.2 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym, 8.3 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego.
9Niezastosowanie się do znaków: 9.1 „stop”, 9.2 „zakaz wjazdu ……….”, 9.3 „zakaz skręcania w lewo”, 9.4 „zakaz skręcania w prawo”, 9.5 „nakaz jazdy …”*, 9.6 wskazujących dozwolone kierunki jazdy z pasa ruchu, 9.7 „linia podwójna ciągła” 9.8 „zakaz ruchu”.
10Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu: 10.1 na skrzyżowaniu, 10.2 pojazdom szynowym, 10.3 rowerzystom, 10.4 podczas zmiany pasa ruchu, 10.5 w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze, 10.6 podczas włączania się do ruchu, 10.7 podczas cofania.
11Naruszenie zakazu zawracania.
12Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20 km/h.
13Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania.
14Naruszenie zakazu wyprzedzania: 14.1 na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi, 14.2 przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia, 14.3 na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi, 14.4 na skrzyżowaniach, 14.5 na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi, 14.6 na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi.
15Niezastosowanie się do znaku „zakaz wyprzedzania”
16Wyprzedzanie z niewłaściwej strony.
17Spowodowanie znacznego utrudnienia ruchu drogowego z powodu utraty panowania nad pojazdem.
18Nieupewnienie się przed wjazdem na przejazd kolejowy czy nie zbliża się pojazd szynowy.
 *) odpowiednio do znaków umieszczonych na trasie egzaminu.

Kategoria C, C1

Kat. C, C1  prawa jazdy.

I. Plac manewrowy.

 1. Zadania egzaminacyjne realizowane na placu manewrowym. Na placu manewrowym wykonywane są zadania 1 i 2 oraz dwa zadania zawarte w jednym z zestawów losowanych poprzez system teleinformatyczny
Nr Zadania egzaminacyjne.
1Przygotowanie do jazdy, sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy.
2Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu
3Parkowanie skośne (wjazd przodem, wyjazd tyłem)
4Parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem- wyjazd przodem albo wjazd przodem – wyjazd tyłem).
5Parkowanie równoległe (wjazd tyłem – wyjazd przodem).
6Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.
 1. Zestawy zadań do realizacji, wybranych losowo przez system teleinformatyczny:
Poz.Nr zestawuNr zadania wg powyższej tabeliKategoria prawa jazdy
113, 4 – wjazd tyłemC1, C
223, 5C1, C
334 – wjazd przodem, 6C1, C
445, 6C1, C
 1. Opis zadania i kryteria oceny zadań na placu manewrowym:
Poz.Zadanie nr: Kryteria.
1Nr 1 Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy 1) sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego – osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić: a) poziom oleju w silniku, b) poziom płynu chłodzącego, c) poziom płynu hamulcowego, e) działanie sygnału dźwiękowego, f) działanie świateł pozycyjnych, g) działanie świateł mijania, h) działanie świateł drogowych, i) działanie świateł hamowania „STOP”, k) działanie świateł kierunkowskazów, m) działanie świateł przeciwmgłowych tylnych – jeżeli występuje; Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 1: – na wykonanie czynności osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut, – osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe, – losowy dobór elementów czynności dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego. Urządzenie losuje 1 element spośród elementów określonych w lit. a-e oraz 1 element spośród elementów określonych w lit. f-m. 2) właściwe ustawienie lusterek; zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa, upewnienie się czy drzwi pojazdu są zamknięte W przypadku niewłaściwego wykonania zadania w trakcie drugiej próby sprawdzeniu i ocenie podlegają wyłącznie te punkty zadania, które zostały wykonane nieprawidłowo lub nie zostały wykonane w ogóle.
2 Nr 2 Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu1) uruchomienie pojazdu; 2) włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym – jeśli światła te nie włączają się automatycznie;

3) upewnienie się o możliwości jazdy: a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym, b) ocena sytuacji wokół pojazdu; 2) płynne ruszenie: a) zwolnienie hamulca postojowego – w przypadku gdy jest uruchomiony, b) łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika; 4) płynna jazda do przodu pasem ruchu, cofanie po prostej i łuku, z możliwością zatrzymywania się i ponawiania jazdy do przodu, w czasie nie dłuższym niż 5 minut;, 5) nienajeżdżanie kołem na linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowiska, 6) nienajeżdżanie na pachołki lub tyczki oraz niepotrącanie ich; 7) zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa ruchu w odległości nie większej niż 1m od linii ograniczającej pas.
3Nr  3, 4 Parkowanie przodem, Tyłem   Właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy. Sposób wykonania zadania: a/ możliwa jedna korekta toru jazdy, b/ pojazd nie może:    – wyjechać kołem poza określony obszar wjazdu,    – naruszyć (najechać kołem lub wyjechać obrysem pojazdu nad linię) linii ograniczających stanowisko,    – potrącić pachołków lub tyczek, c/ pozycja pojazdu na stanowisku – wewnątrz stanowiska.   
Jeżeli infrastruktura placu manewrowego to umożliwia, to przy wykonywaniu zadania parkowanie prostopadłe wjazd tyłem – wyjazd przodem, kierunek wjazdu w lewo lub w prawo wybiera osoba egzaminowana
4 Nr 5 Parkowanie równoległe Właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy. Sposób wykonania zadania: a/ możliwa jedna korekta toru jazdy, b/ pojazd nie może:    – naruszyć linii ograniczających stanowisko (pachołki i tyczki) oraz    – najechać na krawężnik. c/ pozycja pojazdu na stanowisku – wewnątrz stanowiska
5 Nr 6 Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu  Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć. Osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga/ uruchamia hamulec postojowy, a następnie rusza do przodu zwalniając go.

II. Ruchu drogowy.

 1. Czas minimalny trwania egzaminu w ruchu drogowym:

                                                        kat. C, C1                 –   45 min.

 1. Zadanie egzaminacyjne realizowane podczas jazdy w ruchu drogowym                                           
Poz. Zadanie egzaminacyjne
1Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego.
2Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.
3Jazda drogami dwukierunkowymi dwujezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.
4Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu
5Przejazd przez skrzyżowania równorzędne – w przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii C, zadanie realizuje się w zależności od tego, czy sytuacja drogowa umożliwia jego bezpieczne wykonanie oraz od dostępności skrzyżowania.
6Przejazd przez skrzyżowania oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A-7, B-20, D-1 oraz w połączeniu z tabliczkami T-6a i T-6c) określonymi w przepisach w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
7Przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną.
8Przejazd przez skrzyżowania, na których ruch odbywa się wokół wyspy.
9Przejazd przez skrzyżowania dwupoziomowe (wjazd i zjazd)*.
10Przejazd przez przejścia dla pieszych.
13Przejazd przez torowisko tramwajowe** i kolejowe*.
14Przejazd przez tunel*.
15Przejazd obok przystanku tramwajowego** i autobusowego.
16Wykonanie manewru wyprzedzania – jeżeli jest to możliwe.
17Wykonanie manewru omijania – jeżeli jest to możliwe.
18Wykonanie manewru wymijania.
19Wykonanie manewru zmiany pasa ruchu.
20Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w prawo.
21Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w lewo.
22Wykonanie manewru zawracania na skrzyżowaniu.
23Hamowanie do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu (manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania)
24Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych (nieobowiązkowe), może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania
25  Zmiana biegów właściwa dla energooszczędnej jazdy. Osoba egzaminowana powinna utrzymywać prędkość obrotową silnika w zakresie zielonego pola pracy oznaczonego na obrotomierzu pojazdu egzaminacyjnego
26Korzystanie z momentu obrotowego silnika podczas hamowania – stosowanie hamowania silnikiem.
 1. Wynik egzaminu. Osoba egzaminowana uzyskuje:

pozytywny wynik części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli poprawnie wykonała zadania na placu manewrowym oraz wykonała w ruchu drogowym, zgodnie z przepisami ruchu drogowego i techniką kierowania powyżej przedstawione zadania egzaminacyjne.

 — negatywny wynik części praktycznej egzaminu, jeżeli:

  na placu manewrowym:

           a/ dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne,

           b/ przejechała kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowiska,

           c/ najechała lub potrąciła pachołek lub tyczkę.

   w ruchu drogowym:

           a/  dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne,

     b/  zachowanie osoby egzaminowanej zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego. W szczególności zachowania te zostały określone w poniższej tabeli.

 1. Zachowania osoby egzaminowanej zagrażające bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego skutkujące przerwaniem egzaminu państwowego. 
1Spowodowanie kolizji lub wypadku drogowego drogowej lub zachowanie osoby egzaminowanej mogące skutkować kolizją lub wypadkiem drogowym.
2Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym.
3Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim.
4Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu lub znajdującemu się na oznakowanym przejściu dla pieszych.
5Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża osoba egzaminowana.
6Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia.
7Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania lub włączania się do ruchu.
8Niezastosowanie się do: 8.1 sygnałów świetlnych, 8.2 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym, 8.3 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego.
9Niezastosowanie się do znaków: 9.1 „stop”, 9.2 „zakaz wjazdu ……….”, 9.3 „zakaz skręcania w lewo”, 9.4 „zakaz skręcania w prawo”, 9.5 „nakaz jazdy …”*, 9.6 wskazujących dozwolone kierunki jazdy z pasa ruchu, 9.7 „linia podwójna ciągła”, 9.8 „zakaz ruchu”.
10Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu: 10.1 na skrzyżowaniu, 10.2 pojazdom szynowym, 10.3 rowerzystom, 10.4 podczas zmiany pasa ruchu, 10.5 w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze, 10.6 podczas włączania się do ruchu, 10.7 podczas cofania.
11Naruszenie zakazu zawracania.
12Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20 km/h.
13Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania.
14Naruszenie zakazu wyprzedzania: 14.1 na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi, 14.2 przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia, 14.3 na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi, 14.4 na skrzyżowaniach, 14.5 na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi, 14.6 na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi.
15Niezastosowanie się do znaku „zakaz wyprzedzania”.
16Wyprzedzanie z niewłaściwej strony.
17Spowodowanie znacznego utrudnienia ruchu drogowego z powodu utraty panowania nad pojazdem.
18Nieupewnienie się przed wjazdem na przejazd kolejowy czy nie zbliża się pojazd szynowy
 *) odpowiednio do znaków umieszczonych na trasie egzaminu.

Kategoria D, D1

Kat. D, D1  prawa jazdy.

I. Plac manewrowy.

 1. Zadania egzaminacyjne realizowane na placu manewrowym. Na placu manewrowym wykonywane są zadania 1 i 2 oraz dwa zadania zawarte w jednym z zestawów losowanych poprzez system teleinformatyczny.
Nr Zadania egzaminacyjne.
1Przygotowanie do jazdy, sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy.
2Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu
3Parkowanie skośne (wjazd przodem, wyjazd tyłem)
4Parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem- wyjazd przodem albo wjazd przodem – wyjazd tyłem).
5Parkowanie równoległe (wjazd tyłem – wyjazd przodem).
6Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.
 1. Zestawy zadań do realizacji, wybranych losowo przez system teleinformatyczny:
Poz.Nr zestawuNr zadania wg powyższej tabeliKategoria prawa jazdy
113, 4 – wjazd tyłemD1, D
223, 5D1, D
334 – wjazd przodem, 6D1, D
445, 6D1, D
 1. Opis i kryteria oceny zadań realizowanych na placu manewrowym:
Poz.Zadanie nr: Kryteria.
1Nr 1 Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy 1) sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego – osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić: a) poziom oleju w silniku, b) poziom płynu chłodzącego, c) poziom płynu hamulcowego, e) działanie sygnału dźwiękowego, f) działanie świateł pozycyjnych, g) działanie świateł mijania, h) działanie świateł drogowych, i) działanie świateł hamowania „STOP”, k) działanie świateł kierunkowskazów, m) działanie świateł przeciwmgłowych tylnych – jeżeli występuje; Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 1: – na wykonanie czynności osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut, – osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe, – losowy dobór elementów czynności dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego. Urządzenie losuje 1 element spośród elementów określonych w lit. a-e oraz 1 element spośród elementów określonych w lit. f-m. 2) właściwe ustawienie lusterek; zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa, upewnienie się czy drzwi pojazdu są zamknięte 3) sprawdzenie nadwozia, drzwi, wyjść awaryjnych, wymaganego wyposażenia; liczby miejsc, liczby wyjść, koła zapasowego, liczby gaśnic, apteczki.             W przypadku niewłaściwego wykonania zadania w trakcie drugiej próby sprawdzeniu i ocenie podlegają wyłącznie te punkty zadania, które zostały wykonane nieprawidłowo lub nie zostały wykonane w ogóle.
2 Nr 2 Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu1) uruchomienie pojazdu; 2) włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym – jeśli światła te nie włączają się automatycznie; 3) upewnienie się o możliwości jazdy: a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym, b) ocena sytuacji wokół pojazdu; 2) płynne ruszenie: a) zwolnienie hamulca postojowego – w przypadku gdy jest uruchomiony, b) łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika; 3) płynna jazda do przodu pasem ruchu, cofanie po prostej i łuku, z możliwością zatrzymywania się i ponawiania jazdy do przodu, w czasie nie dłuższym niż 5 minut; 5) nienajeżdżanie kołem na linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowiska, 6) nienajeżdżanie na pachołki lub tyczki oraz niepotrącanie ich; 7) zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa ruchu w odległości nie większej niż 1m od linii ograniczającej pas.: 8) w przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii D dopuszcza się trzykrotnie opuszczenie miejsca kierowcy i pojazdu w czasie wykonywania zadania.
3Nr  3, 4 Parkowanie przodem, tyłem  Właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy. Sposób wykonania zadania: a/ możliwa jedna korekta toru jazdy, b/ pojazd nie może:    – wyjechać kołem poza określony obszar wjazdu,    – naruszyć (najechać kołem lub wyjechać obrysem pojazdu nad linię) linii ograniczających stanowisko,    – potrącić pachołków lub tyczek, c/ pozycja pojazdu na stanowisku – wewnątrz stanowiska.   
Jeżeli infrastruktura placu manewrowego to umożliwia, to przy wykonywaniu zadania parkowanie prostopadłe wjazd tyłem – wyjazd przodem, kierunek wjazdu w lewo lub w prawo wybiera osoba egzaminowana.
4 Nr 5 Parkowanie równoległe Właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy. Sposób wykonania zadania: a/ możliwa jedna korekta toru jazdy, b/ pojazd nie może:    – naruszyć linii ograniczających stanowisko (pachołki i tyczki) oraz    – najechać na krawężnik. c/ pozycja pojazdu na stanowisku – wewnątrz stanowiska
5 Nr 6 Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć. Osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga/ uruchamia hamulec postojowy, a następnie rusza do przodu zwalniając go.

  II. Ruchu drogowy.

 1. Czas minimalny trwania egzaminu w ruchu drogowym:

                                                        kat. D, D1                 –   45 min.

 1.  Zadanie egzaminacyjne realizowane podczas jazdy w ruchu drogowym                                           
Poz. Zadanie egzaminacyjne
1Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego.
2Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.
3Jazda drogami dwukierunkowymi dwujezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.
4Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu
5Przejazd przez skrzyżowania równorzędne – w przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii D zadanie realizuje się w zależności od tego, czy sytuacja drogowa umożliwia jego bezpieczne wykonanie oraz od dostępności skrzyżowania.
6Przejazd przez skrzyżowania oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A-7, B-20, D-1 oraz w połączeniu z tabliczkami T-6a i T-6c) określonymi w przepisach w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
7Przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną.
8Przejazd przez skrzyżowania, na których ruch odbywa się wokół wyspy.
9Przejazd przez skrzyżowania dwupoziomowe (wjazd i zjazd)*.
10Przejazd przez przejścia dla pieszych.
13Przejazd przez torowisko tramwajowe** i kolejowe*.
14Przejazd przez tunel*.
15Przejazd obok przystanku tramwajowego** i autobusowego.
16Wykonanie manewru wyprzedzania – jeżeli jest to możliwe.
17Wykonanie manewru omijania – jeżeli jest to możliwe.
18Wykonanie manewru wymijania.
19Wykonanie manewru zmiany pasa ruchu.
20Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w prawo.
21Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w lewo.
22Wykonanie manewru zawracania na skrzyżowaniu.
23Hamowanie do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu (manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania)
24Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych (nieobowiązkowe), może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania
25Zmiana biegów właściwa dla energooszczędnej jazdy. Osoba egzaminowana powinna utrzymywać prędkość obrotową silnika w zakresie zielonego pola pracy oznaczonego na obrotomierzu pojazdu egzaminacyjnego
26Korzystanie z momentu obrotowego silnika podczas hamowania – stosowanie hamowania silnikiem.
 1. Wynik egzaminu. Osoba egzaminowana uzyskuje:

pozytywny wynik części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli poprawnie wykonała zadania na placu manewrowym oraz wykonała w ruchu drogowym, zgodnie z przepisami ruchu drogowego i techniką kierowania powyżej przedstawione zadania egzaminacyjne.

 — negatywny wynik części praktycznej egzaminu, jeżeli:

    na placu manewrowym:

           a/ dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne,

           b/ przejechała kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowiska,

           c/ najechała lub potrąciła pachołek.

 w ruchu drogowym:

           a/  dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne,

    b/  zachowanie osoby egzaminowanej zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego.W szczególności zachowania te zostały określone w poniższej tabeli.

 1. Zachowania osoby egzaminowanej zagrażające bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego skutkujące przerwaniem egzaminu państwowego. 
1Spowodowanie kolizji lub wypadku drogowego drogowej lub zachowanie osoby egzaminowanej mogące skutkować kolizją lub wypadkiem drogowym.
2Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym.
3Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim.
4Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu lub znajdującemu się na oznakowanym przejściu dla pieszych.
5Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża osoba egzaminowana.
6Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia.
7Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania lub włączania się do ruchu.
8Niezastosowanie się do: 8.1 sygnałów świetlnych, 8.2 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym, 8.3 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego.
9Niezastosowanie się do znaków: 9.1 „stop”, 9.2 „zakaz wjazdu ……….”, 9.3 „zakaz skręcania w lewo”, 9.4 „zakaz skręcania w prawo”, 9.5 „nakaz jazdy …”*, 9.6 wskazujących dozwolone kierunki jazdy z pasa ruchu, 9.7 „linia podwójna ciągła”, 9.8 „zakaz ruchu”.
10Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu: 10.1 na skrzyżowaniu, 10.2 pojazdom szynowym, 10.3 rowerzystom, 10.4 podczas zmiany pasa ruchu, 10.5 w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze, 10.6 podczas włączania się do ruchu, 10.7 podczas cofania.
11Naruszenie zakazu zawracania.
12Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20 km/h.
13Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania.
14Naruszenie zakazu wyprzedzania: 14.1 na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi, 14.2 przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia, 14.3 na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi, 14.4 na skrzyżowaniach, 14.5 na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi, 14.6 na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi.
15Niezastosowanie się do znaku „zakaz wyprzedzania”.
16Wyprzedzanie z niewłaściwej strony.
17Spowodowanie znacznego utrudnienia ruchu drogowego z powodu utraty panowania nad pojazdem.
18Nieupewnienie się przed wjazdem na przejazd kolejowy czy nie zbliża się pojazd szynowy
 *) odpowiednio do znaków umieszczonych na trasie egzaminu.

Kategoria B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E

Kat. B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E  prawa jazdy.

I. Plac manewrowy.

 1. Zadania egzaminacyjne realizowane na placu manewrowym. Na placu manewrowym wykonywane są zadania 1 i 2 oraz dwa zadania zawarte w jednym z zestawów losowanych poprzez system teleinformatyczny.
Nr Zadania egzaminacyjne.
1Przygotowanie do jazdy, sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy.
2Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu
3Parkowanie skośne (wjazd przodem, wyjazd tyłem)
4Parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem – wyjazd przodem albo wjazd przodem – wyjazd tyłem).
6Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.
 1. Zestawy zadań do realizacji, wybranych losowo przez system teleinformatyczny:
Poz.Nr zestawuNr zadania wg powyższej tabeliKategoria prawa jazdy
113, 4 – wjazd tyłemB+E, C1+E, C+E
234 – wjazd przodem, 6B+E, C1+E, C+E
 1. Opis zadania i kryteria oceny zadań na placu manewrowym:
Poz.Zadanie nr: Kryteria.
1Nr 1 Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy 1) sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego – osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić: a) poziom oleju w silniku, b) poziom płynu chłodzącego, c) poziom płynu hamulcowego, e) działanie sygnału dźwiękowego, f) działanie świateł pozycyjnych, g) działanie świateł mijania, h) działanie świateł drogowych, i) działanie świateł hamowania „STOP”, k) działanie świateł kierunkowskazów, m) działanie świateł przeciwmgłowych tylnych – jeżeli występuje; Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 1: – na wykonanie czynności osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut, – osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe, – losowy dobór elementów czynności dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego. Urządzenie losuje 1 element spośród elementów określonych w lit. a-e oraz 1 element spośród elementów określonych w lit. f-m. 2) właściwe ustawienie lusterek; zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa, upewnienie się czy drzwi pojazdu są zamknięte 3/ sprzęganie a/ sprawdzenie mechanizmu sprzęgającego (w tym przewodów hamulcowych i elektrycznych) elementów przyczepy związanych z jej załadunkiem, sposobu zabezpieczenia ładunku, b/ sprzęganie przyczepy z pojazdem silnikowym (sytuacja wyjściowa – pojazd silnikowy obok przyczepy) – na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 15 minut, a osoba niepełnosprawna, mająca niedowład kończyn dolnych lub górnych, ma na wykonanie tego zadania nie więcej niż 30 minut. Sposób wykonania sprzęgania: – podjazd pojazdem silnikowym pod przyczepę, – odbezpieczenie (otwarcie) mechanizmu sprzęgającego w pojeździe, – cofnięcie pojazdem silnikowym w kierunku przyczepy w sposób umożliwiający dokonanie sprzęgnięcia  – w przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii B+E nie jest wymagane, aby po zakończeniu cofania urządzenie sprzęgające przyczepy znajdowało się bezpośrednio nad kulistą główką haka pojazdu silnikowego, jednak jego odległość od główki haka nie powinna przekraczać 0,5 m,, – regulacja wysokości zaczepu przyczepy (w przypadku gdy konstrukcja przyczepy to umożliwia), – dokonanie połączenia zaczepu przyczepy z hakiem lub zaczepem pojazdu silnikowego oraz zabezpieczenie przed rozłączeniem, Podłączenie do pojazdu silnikowego: przewodów elektrycznych przyczepy (silnik pojazdu wyłączony) przewodów hamulcowych przyczepy, sprawdzenie działania świateł przyczepy, zwolnienie hamulca postojowego, jeżeli przyczepa jest wyposażona w hamulec postojowy.         W przypadku niewłaściwego wykonania zadania w trakcie drugiej próby sprawdzeniu i ocenie podlegają wyłącznie te punkty zadania, które zostały wykonane nieprawidłowo lub nie zostały wykonane w ogóle.
2 Nr 2 Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu1) uruchomienie pojazdu; 2) włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym – jeśli światła te nie włączają się automatycznie; 3) upewnienie się o możliwości jazdy: a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym, b) ocena sytuacji wokół pojazdu; 2) płynne ruszenie: a) zwolnienie hamulca postojowego – w przypadku gdy jest uruchomiony, b) łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika; 3) płynna jazda pasem ruchu do przodu, 4) cofanie po prostej i łuku, z możliwością zatrzymania się i ponawiania jazdy do przodu, w czasie nie dłuższym niż 5 minut   5) nienajeżdżanie kołem na linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowiska, 6) nienajeżdżanie na pachołki lub tyczki oraz niepotrącanie ich, 7) zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa ruchu w odległości nie większej niż 1m od linii ograniczającej pas. W przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E, D+E dopuszcza się trzykrotne opuszczenie miejsca kierowcy i pojazdu w czasie wykonywania zadania.
3Nr  3, 4 Parkowanie przodem, Tyłem  Właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy. Sposób wykonania zadania: a/ możliwa jedna korekta toru jazdy, b/ pojazd nie może:    – wyjechać kołem poza określony obszar wjazdu,    – naruszyć (najechać kołem lub wyjechać obrysem pojazdu nad linię) linii ograniczających stanowisko,    – potrącić pachołków lub tyczek, c/ pozycja pojazdu na stanowisku – wewnątrz stanowiska.   
Jeżeli infrastruktura placu manewrowego to umożliwia, to przy wykonywaniu zadania parkowanie prostopadłe wjazd tyłem – wyjazd przodem, kierunek wjazdu w lewo lub w prawo wybiera osoba egzaminowana.
4 Nr 6 Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć. Osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga/ uruchamia hamulec postojowy, a następnie rusza do przodu zwalniając go.

  II. Ruchu drogowy.

 1. Czas minimalny trwania egzaminu w ruchu drogowym:

                                                        kat. B+E              –   25 minut

                                                        kat. C1+E,  C+E  –   45 minut

 1. Zadanie egzaminacyjne realizowane podczas jazdy w ruchu drogowym:
Poz. Zadanie egzaminacyjne
1Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego.
2Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.
3Jazda drogami dwukierunkowymi dwujezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.
4Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu
5Przejazd przez skrzyżowania równorzędne – w przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii C1+E, C+E, D1+E, D+E zadanie realizuje się w zależności od tego, czy sytuacja drogowa umożliwia jego bezpieczne wykonanie oraz od dostępności skrzyżowania.
6Przejazd przez skrzyżowania oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A-7, B-20, D-1 oraz w połączeniu z tabliczkami T-6a i T-6c) określonymi w przepisach w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
7Przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną.
8Przejazd przez skrzyżowania, na których ruch odbywa się wokół wyspy.
9Przejazd przez skrzyżowania dwupoziomowe (wjazd i zjazd).
10Przejazd przez przejścia dla pieszych.
13Przejazd przez torowisko tramwajowe** i kolejowe
14Przejazd przez tunel*.
15Przejazd obok przystanku tramwajowego** i autobusowego.
16Wykonanie manewru wyprzedzania – jeżeli jest to możliwe.
17Wykonanie manewru omijania – jeżeli jest to możliwe.
18Wykonanie manewru wymijania.
19Wykonanie manewru zmiany pasa ruchu.
20Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w prawo.
21Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w lewo.
22Wykonanie manewru zawracania na skrzyżowaniu.
23Hamowanie do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu (manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania)
24Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych (nieobowiązkowe), może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania
25Zmiana biegów właściwa dla energooszczędnej jazdy. Osoba egzaminowana powinna utrzymywać prędkość obrotową silnika w zakresie zielonego pola pracy oznaczonego na obrotomierzu pojazdu egzaminacyjnego
26Korzystanie z momentu obrotowego silnika podczas hamowania – stosowanie hamowania silnikiem.
27Rozprzęganie pojazdu z przyczepą – zadanie realizowane po powrocie na plac manewrowy ośrodka egzaminowania lub po wykonaniu zadań na placu manewrowym – na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 10 minut, a osoba niepełnosprawna, mająca niedowład kończyn dolnych lub górnych, ma na wykonanie tego zadania nie więcej niż 30 minut. Sposób wykonania czynności podczas rozprzęgania: – zaciągnięcie hamulca postojowego pojazdu silnikowego i unieruchomienie silnika, – zabezpieczenie pojazdu silnikowego i przyczepy przed samoczynnym przemieszczeniem się (użycie klinów lub hamulca postojowego przyczepy), – odłączenie przewodów elektrycznych i hamulcowych we właściwej kolejności (zabezpieczenie ich przed zabrudzeniem poprzez umieszczenie ich we właściwym miejscu), – wysunięcie podpory jeżeli przyczepa jest wyposażona w podporę, – rozłączenie pojazdu z przyczepą (odjechania pojazdem) – ustawienie pojazdu obok przyczepy.   
 1. Wynik egzaminu. Osoba egzaminowana uzyskuje:

pozytywny wynik części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli poprawnie wykonała zadania na placu manewrowym oraz wykonała w ruchu drogowym, zgodnie z przepisami ruchu drogowego i techniką kierowania powyżej przedstawione zadania egzaminacyjne.

 — negatywny wynik części praktycznej egzaminu, jeżeli:

     na placu manewrowym:

           a/ dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne,

           b/ przejechała kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowiska,

           c/ najechała lub potrąciła pachołek.

     w ruchu drogowym:

           a/  dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne,

      b/  zachowanie osoby egzaminowanej zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego. W szczególności zachowania te zostały określone w poniższej tabeli.

 1. Zachowania osoby egzaminowanej zagrażające bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego skutkujące przerwaniem egzaminu państwowego:
1Spowodowanie kolizji lub wypadku drogowego drogowej lub zachowanie osoby egzaminowanej mogące skutkować kolizją lub wypadkiem drogowym.
2Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym.
3Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim.
4Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu lub znajdującemu się na oznakowanym przejściu dla pieszych.
5Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża osoba egzaminowana.
6Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia.
7Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania lub włączania się do ruchu.
8Niezastosowanie się do: 8.1 sygnałów świetlnych, 8.2 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym, 8.3 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego.
9Niezastosowanie się do znaków: 9.1 „stop”, 9.2 „zakaz wjazdu ……….”, 9.3 „zakaz skręcania w lewo”, 9.4 „zakaz skręcania w prawo”, 9.5 „nakaz jazdy …”*, 9.6 wskazujących dozwolone kierunki jazdy z pasa ruchu, 9.7 „linia podwójna ciągła”, 9.8 „zakaz ruchu”.
10Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu: 10.1 na skrzyżowaniu, 10.2 pojazdom szynowym, 10.3 rowerzystom, 10.4 podczas zmiany pasa ruchu, 10.5 w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze, 10.6 podczas włączania się do ruchu, 10.7 podczas cofania.
11Naruszenie zakazu zawracania.
12Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20 km/h.
13Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania.
14Naruszenie zakazu wyprzedzania: 14.1 na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi, 14.2 przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia, 14.3 na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi, 14.4 na skrzyżowaniach, 14.5 na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi, 14.6 na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi.
15Niezastosowanie się do znaku „zakaz wyprzedzania”.
16Wyprzedzanie z niewłaściwej strony.
17Spowodowanie znacznego utrudnienia ruchu drogowego z powodu utraty panowania nad pojazdem.
18Nieupewnienie się przed wjazdem na przejazd kolejowy czy nie zbliża się pojazd szynowy.
 *) odpowiednio do znaków umieszczonych na trasie egzaminu.

Kategoria T

Kat. T  prawa jazdy.

 1. Plac manewrowy.
 2. Zadania egzaminacyjne realizowane na placu manewrowym. Na placu manewrowym wykonywane są zadania 1 i 2 oraz dwa zadania zawarte w jednym z zestawów losowanych poprzez system teleinformatyczny.
Nr Zadania egzaminacyjne.
1Przygotowanie do jazdy, sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy.
2Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu
3Parkowanie skośne (wjazd przodem, wyjazd tyłem)
4Parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem – wyjazd przodem albo wjazd przodem – wyjazd tyłem).
6Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.
 1.  Zestawy zadań do realizacji, wybranych losowo przez system teleinformatyczny:
Poz.Nr zestawuNr zadania wg powyższej tabeli
113, 4 – wjazd tyłem
234 – wjazd przodem, 6
 1. Opis i kryteria oceny zadań na placu manewrowym:
Poz.Zadanie nr: Kryteria.
1Nr 1 Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy 1) sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego – osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić: a) poziom oleju w silniku, b) poziom płynu chłodzącego, c) poziom płynu hamulcowego, e) działanie sygnału dźwiękowego, f) działanie świateł pozycyjnych, g) działanie świateł mijania, h) działanie świateł drogowych, i) działanie świateł hamowania „STOP”, k) działanie świateł kierunkowskazów, m) działanie świateł przeciwmgłowych tylnych – jeżeli występuje; Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 1: – na wykonanie czynności osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut, – osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe, – losowy dobór elementów czynności dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego. Urządzenie losuje 1 element spośród elementów określonych w lit. a-e oraz 1 element spośród elementów określonych w lit. f-m. 2) właściwe ustawienie lusterek; zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa, upewnienie się czy drzwi pojazdu są zamknięte 3/ sprzęganie a/ sprawdzenie mechanizmu sprzęgającego (w tym przewodów hamulcowych i elektrycznych) elementów przyczepy związanych z jej załadunkiem, sposobu zabezpieczenia ładunku, b/ sprzęganie przyczepy z pojazdem silnikowym (sytuacja wyjściowa – pojazd silnikowy obok przyczepy) – na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 15 minut, a osoba niepełnosprawna, mająca niedowład kończyn dolnych lub górnych, ma na wykonanie tego zadania nie więcej niż 30 minut. Sposób wykonania sprzęgania: – podjazd pojazdem silnikowym pod przyczepę, – odbezpieczenie (otwarcie) mechanizmu sprzęgającego w pojeździe, – cofnięcie pojazdem silnikowym w kierunku przyczepy w sposób umożliwiający dokonanie sprzęgnięcia, – regulacja wysokości zaczepu przyczepy (w przypadku gdy konstrukcja przyczepy to umożliwia, – dokonanie połączenia zaczepu przyczepy z hakiem lub zaczepem pojazdu silnikowego oraz zabezpieczenie przed rozłączeniem, Podłączenie do pojazdu silnikowego: przewodów elektrycznych przyczepy (silnik pojazdu wyłączony) przewodów hamulcowych przyczepy, sprawdzenie działania świateł przyczepy, zwolnienie hamulca postojowego, jeżeli przyczepa jest wyposażona w hamulec postojowy.         W przypadku niewłaściwego wykonania zadania w trakcie drugiej próby sprawdzeniu i ocenie  podlegają wyłącznie te punkty zadania, które zostały wykonane nieprawidłowo lub nie zostały wykonane w ogóle.
2 Nr 2 Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu1) uruchomienie pojazdu; 2) włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym – jeśli światła te nie włączają się automatycznie;; 3) upewnienie się o możliwości jazdy: a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym, b) ocena sytuacji wokół pojazdu; 2) płynne ruszenie: a) zwolnienie hamulca postojowego – w przypadku gdy jest uruchomiony, b) łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika; 3) płynna jazda pasem ruchu do przodu, 4) cofanie po prostej i łuku, z możliwością zatrzymania się i ponawiania jazdy do przodu, w czasie nie dłuższym niż 5 minut  5) nienajeżdżanie kołem na linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowiska, 6) nienajeżdżanie na pachołki lub tyczki oraz niepotrącanie ich, 7) zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa ruchu w odległości nie większej niż 1m od linii  graniczającej pas. W przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii T dopuszcza się trzykrotne opuszczenie miejsca kierowcy i pojazdu w czasie wykonywania zadania.
3Nr 3, 4 Parkowanie przodem, Tyłem  Właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy. Sposób wykonania zadania: a/ możliwa jedna korekta toru jazdy, b/ pojazd nie może:    – wyjechać kołem poza określony obszar wjazdu,    – naruszyć (najechać kołem lub wyjechać obrysem pojazdu nad linię) linii ograniczających stanowisko,    – potrącić pachołków lub tyczek, c/ pozycja pojazdu na stanowisku – wewnątrz stanowiska.   
Jeżeli infrastruktura placu manewrowego to umożliwia, to przy wykonywaniu zadania parkowanie prostopadłe wjazd tyłem – wyjazd przodem, kierunek wjazdu w lewo lub w prawo wybiera osoba egzaminowana.
4 Nr 6 Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć. Osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga/ uruchamia hamulec postojowy, a następnie rusza do przodu zwalniając go.

  2. Ruchu drogowy.

 1. Czas minimalny trwania egzaminu w ruchu drogowym:

                                                        kat. T      –   25 minut

 1. Zadania egzaminacyjne realizowane podczas jazdy w ruchu drogowym     
Poz. Zadanie egzaminacyjne 
1Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego.
2Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.
3Jazda drogami dwukierunkowymi dwujezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.
4Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu
5. Przejazd przez skrzyżowania równorzędne – w przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii T, zadanie realizuje się w zależności od tego, czy sytuacja drogowa umożliwia jego bezpieczne wykonanie oraz od dostępności skrzyżowania.
6Przejazd przez skrzyżowania oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A-7, B-20, D-1 oraz w połączeniu z tabliczkami T-6a i T-6c) określonymi w przepisach w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
7Przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną.
8Przejazd przez skrzyżowania, na których ruch odbywa się wokół wyspy.
9Przejazd przez skrzyżowania dwupoziomowe (wjazd i zjazd)*.
10Przejazd przez przejścia dla pieszych.
13Przejazd przez torowisko tramwajowe** i kolejowe
14Przejazd przez tunel*.
15Przejazd obok przystanku tramwajowego** i autobusowego.
16Wykonanie manewru wyprzedzania – jeżeli jest to możliwe.
17Wykonanie manewru omijania – jeżeli jest to możliwe.
18Wykonanie manewru wymijania.
19Wykonanie manewru zmiany pasa ruchu.
20Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w prawo.
21Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w lewo.
22Wykonanie manewru zawracania na skrzyżowaniu.
23Rozprzęganie pojazdu z przyczepą – zadanie realizowane po powrocie na plac manewrowy ośrodka egzaminowania lub po wykonaniu zadań na placu manewrowym – na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 10 minut, a osoba niepełnosprawna, mająca niedowład kończyn dolnych lub górnych, ma na wykonanie tego zadania nie więcej niż 30 minut. Sposób wykonania czynności podczas rozprzęgania: – zaciągnięcie hamulca postojowego pojazdu silnikowego i unieruchomienie silnika, – zabezpieczenie pojazdu silnikowego i przyczepy przed samoczynnym przemieszczeniem się (użycie klinów lub hamulca postojowego przyczepy), – odłączenie przewodów elektrycznych i hamulcowych we właściwej kolejności (zabezpieczenie ich przed zabrudzeniem poprzez umieszczenie ich we właściwym miejscu), – wysunięcie podpory jeżeli przyczepa jest wyposażona w podporę, – rozłączenie pojazdu z przyczepą (odjechania pojazdem) – ustawienie pojazdu obok przyczepy.
 1.  Wynik egzaminu. Osoba egzaminowana uzyskuje:

pozytywny wynik części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli poprawnie wykonała zadania na placu manewrowym oraz wykonała w ruchu drogowym, zgodnie z przepisami ruchu drogowego i techniką kierowania powyżej przedstawione zadania egzaminacyjne.

 — negatywny wynik części praktycznej egzaminu, jeżeli:

    na placu manewrowym:

           a/ dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne,

           b/ przejechała kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowiska,

           c/ najechała lub potrąciła pachołek.

 w ruchu drogowym:

           a/  dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne,

     b/  zachowanie osoby egzaminowanej zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego. W szczególności zachowania te zostały określone w poniższej tabeli.

 1. Zachowania osoby egzaminowanej zagrażające bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego skutkujące przerwaniem egzaminu państwowego. 
1Spowodowanie kolizji lub wypadku drogowego drogowej lub zachowanie osoby egzaminowanej mogące skutkować kolizją lub wypadkiem drogowym.
2Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym.
3Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim.
4Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu lub znajdującemu się na oznakowanym przejściu dla pieszych.
5Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża osoba egzaminowana.
6Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia.
7Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania lub włączania się do ruchu.
8Niezastosowanie się do: 8.1 sygnałów świetlnych, 8.2 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym, 8.3 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego.
9Niezastosowanie się do znaków: 9.1 „stop”, 9.2 „zakaz wjazdu ……….”, 9.3 „zakaz skręcania w lewo”, 9.4 „zakaz skręcania w prawo”, 9.5 „nakaz jazdy …”*, 9.6 wskazujących dozwolone kierunki jazdy z pasa ruchu, 9.7 „linia podwójna ciągła”, 9.8 „zakaz ruchu”.
10Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu: 10.1 na skrzyżowaniu, 10.2 pojazdom szynowym, 10.3 rowerzystom, 10.4 podczas zmiany pasa ruchu, 10.5 w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze, 10.6 podczas włączania się do ruchu, 10.7 podczas cofania.
11Naruszenie zakazu zawracania.
12Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20 km/h.
13Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania.
14Naruszenie zakazu wyprzedzania: 14.1 na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi, 14.2 przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia, 14.3 na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi, 14.4 na skrzyżowaniach, 14.5 na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi, 14.6 na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi.
15Niezastosowanie się do znaku „zakaz wyprzedzania”.
16Wyprzedzanie z niewłaściwej strony.
17Spowodowanie znacznego utrudnienia ruchu drogowego z powodu utraty panowania nad pojazdem.
18Nieupewnienie się przed wjazdem na przejazd kolejowy czy nie zbliża się pojazd szynowy.
 *) odpowiednio do znaków umieszczonych na trasie egzaminu.