Okres próbny prawa jazdy dla młodych kierowców — wszystko, o czym musisz wiedzieć! Szkoła Nauki Jazdy Bytom wyjaśnia:

24 kwietnia 2023

Zdarza się, że młodzi i niedoświadczeni kierowcy powodują kolizje, wypadki drogowe, przekraczają prędkość oraz chwalą się brawurową jazdą. Brak doświadczenia, szybkości (jeżeli chodzi reakcje na drodze), oraz wyobraźni często prowadzi do przykrych konsekwencji swoich poczynań. 

W tym wpisie skupimy się na tym, czym jest okres próbny dla młodych kierowców, jak działa, oraz co w sobie zawiera. 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią wpisu!

Przepisy dla młodych kierowców — jak ma się do nich prawo?

Tutaj musimy zaczerpnąć nieco wiedzy z art. 91 ustawy Prawo o ruchu drogowym. 

Jedną z najważniejszych kwestii jest informacja, która traktuje o tym, że okres próbny dotyczy wszystkich osób, które po raz pierwszy uzyskały prawo jazdy kategorii B.

Ile trwa okres próbny dla młodych kierowców?

Tutaj posłużymy się cytatem po to, aby rozwiać wszystkie Wasze wątpliwości. 

”Okres próbny dla osoby, która po raz pierwszy uzyskała prawo jazdy kategorii B, trwa 2 lata, począwszy od dnia, w którym został jej wydany ten dokument”.

Źródło: https://lexlege.pl/ustawa-o-kierujacych-pojazdami/art-91/

Zatem — okres próbny trwa 2 lata od momentu odebrania dokumentu, a nie od uzyskania uprawnień.

Prawo jazdy, okres próbny — jakie zakazy obejmują młodych kierowców?

Wprowadzenie poniższych zakazów miało (i wciąż ma) na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach

Okres próbny dla młodych kierowców to szczególny czas, w którym każdy nowy użytkownik powinien mieć się na baczności z racji na surowe przepisy, oraz kary

W okresie próbny młody kierowca (za którego rozumie się osoby w wieku od 18 do 25 roku życia) nie będzie mógł:

  • przekroczyć prędkości 50 km/h w terenie zabudowanym,
  • przekroczyć prędkości 80 km/h w terenie niezabudowanym,
  • przekroczyć prędkości 100 km/h na drogach ekspresowych dwujezdniowych oraz autostradach

Dodatkowo młody kierowca:

  • nie będzie mógł podejmować się pracy zarobkowej, która jest związana z byciem kierowcą pojazdu określonego w przepisach dotyczących prawa jazdy kat. B,
  • nie będzie mógł wykonywać działalności gospodarczej, która jest bezpośrednio związana z kierowaniem pojazdem w rozumieniu przepisów prawa jazdy kat. B. 

Czy okres próbny dla młodych kierowców może zostać przedłużony?

Okres próbny może zostać przedłużony o kolejne 2 lata, jeżeli młody kierowca popełni w tym czasie 2 wykroczenia, które sprzeciwiają się bezpieczeństwu na drodze. 

Przedłużenie będzie wiązać się z wykroczeniami, za które młody kierowca otrzymał:

  • mandat karny lub prawomocny wyrok sądu,
  • orzeczenie organu orzekającego w sprawie o naruszenie w postępowaniu dyscyplinarnym

Wniosek z tego płynący jest bardzo prosty. W szczególności każdy młody kierowca z pewnością będzie musiał znacząco zdjąć nogę z gazu, ponieważ to właśnie nadmierna prędkość najczęściej jest powodem wielu nieszczęśliwych wypadków. 

Co więcej, okres próbny zobowiązuje młodych kierowców do wykonania (odbycia) dodatkowego obowiązkowego kursu teoretycznego oraz praktycznego doszkalającego.

Sprawdź też: WORD prawo jazdy — dlaczego ceny poszły w górę?