Jak zrefundować koszty kursu prawa jazdy lub szkolenia zawodowego z Urzędu Pracy?

11 października 2021

Pierwszym krokiem aby uzyskać dofinansowanie kursu prawa jazdy lub szkolenia zawodowego jest zarejestrowanie się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla twojego miejsca zameldowania.

Kolejnym krokiem jest złożenie w urzędzie pracy podania o dofinansowanie kursu prawa jazdy lub szkolenia zawodowego uzasadniając że zdobycie takich uprawnień pomoże ci w poprawieniu swojej pozycji na rynku pracy oraz pomoże w znalezieniu zatrudnienia. Jeśli urząd pracy nie będzie miał zastrzeżeń do twojego wniosku zaprosi cię na rozmowę, w trakcie której zweryfikuje czy spełniasz wymogi stawiane przez urząd.

Gdy urząd pozytywnie rozpatrzy twój wniosek, możesz zgłosić się do nas celem podpisania umowy oraz wypełnieniem dokumentów wymaganych przez Urząd Pracy.

Zapraszamy do naszej szkoły jazdy w okolicy Bytomia Miechowic, Bytomia Szombierek, Bytomia Suchej Góry, Bytomia Stroszka praz Bytomia Śródmieścia.