Co to jest kurs kwalifikacji wstępnej?

11 października 2021

Kursy kwalifikacji wstępnej przeznaczone są dla osób które uzyskały prawo jazdy kat. C po raz pierwszy po 10 września 2009r. Kurs kwalifikacji wstępnej możesz również rozpocząć nie posiadając prawa jazdy.

Wymagania dla uczestników szkolenia to:

 • Posiadanie orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy
 • Posiadanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy
 • Ukończyła wymagany wiek
 • Nie jest wymagane posiadanie prawa jazdy

Wymagany wiek dla uczestników szkolenia to:

 • kwalifikacja wstępna – może rozpocząć osoba, która ukończyła 18 lat
 • kwalifikacja wstępna przyśpieszona – może rozpocząć osoba, która ukończyła 21 lat
 • kwalifikacja wstępna uzupełniająca -może rozpocząć osoba, która ukończyła 18 lat
 • kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyśpieszona – może rozpocząć osoba, która ukończyła 21 lat

Kierowca może rozpocząć szkolenie w naszym ośrodku w Bytomiu Miechowicach, Bytomiu Śródmiesciu, Bytomiu Rozbark oraz Bytomiu Miechowice.zależności od posiadanego wieku. Osoby, które ukończyły 21 rok życia mogą rozpocząć tak zwaną wersję przyśpieszoną czyli kwalifikację wstępną przyśpieszoną lub kwalifikację wstępną uzupełniającą przyśpieszoną, natomiast osoby wieku od 18 do 21 lat powinny rozpocząć pełne szkolenie to znaczy kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną uzupełniającą.

Kursy kwalifikacji wstępnej uzupełniającej są przeznaczone dla osób posiadających już kwalifikację wstępną w zakresie przewozu osób i chcą rozszerzyć swoje uprawnienia o przewóz rzeczy.

Kursy kwalifikacji dzielą się na 4 grupy, są to:

 • Kwalifikacja wstępna szkolenia przeznaczone jest dla osób w wieku od 18 do 21 lat. Szkolenia składa się z 260 godzin zajęć teoretycznych oraz 20 godzin zajęć praktycznych. Zajęcia praktyczne podzielone są dwie części. Pierwsza część odbywają się w ruchu drogowym (16h) natomiast druga na płycie poślizgowej (4h). Całość szkolenia kończy się egzaminem państwowym zdawanym w naszym ośrodku przed komisją powołaną przez Wojewodę Śląskiego.
 • Kwalifikacja wstępna przyspieszona szkolenia przeznaczone dla osób, które ukończyły 21 lata. Szkolenia składa się z 130 godzin zajęć teoretycznych oraz 10 godzin zajęć praktycznych. Zajęcia praktyczne podzielone są dwie części. Pierwsza część odbywa się w ruchu drogowym (8h) natomiast druga na płycie poślizgowej (2h). Całość szkolenia kończy się egzaminem państwowym zdawanym w naszym ośrodku przed komisją powołaną przez Wojewodę Śląskiego.
 • Kwalifikacja wstępna uzupełniająca szkolenie jest przeznaczone dla osób, które już posiadają świadectwo kwalifikacji wstępnej zawodowej potwierdzające ukończenie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępną przyśpieszonej w zakresie D,D1,D+E,D1+E (przewóz osób) i chcą rozszerzyć uprawnienia o przewóz rzeczy, a nie ukończyły 21 roku życia. Szkolenie składa się 65 godzin zajęć teoretycznych i 5 praktycznych. Całość szkolenia kończy się egzaminem państwowym zdawanym w naszym ośrodku przed komisją powołaną przez Wojewodę Śląskiego.
 • Kwalifikacja wstępna przyśpieszona uzupełniająca szkolenie jest przeznaczone dla osób, które już posiadają świadectwo kwalifikację wstępnej zawodowej potwierdzające ukończenie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępną przyśpieszonej w zakresie D,D1,D+E,D1+E (przewóz osób) i chcą rozszerzyć uprawnienia o przewóz rzeczy. Dodatkowym warunkiem rozpoczęcia tego kursu jest ukończenie 23 roku życia. Szkolenie składa się 32,5 godzin zajęć teoretycznych i 2,5 godzin zajęć praktycznych. Całość szkolenia kończy się egzaminem państwowym zdawanym w naszym ośrodku w szkoła nauki jazdy Bytom w okolicach Bytomia Sójcze, Bytomia Stolarzowice, Bytomia Sucha Góra, Bytomia Rozbark, Bytomia Szombierki oraz Bytomia osiedle Awaryjne przed komisją powołaną przez Wojewodę Śląskiego.