Hulajnogi, wrotki, rolki i inne Segway’e. Co na to przepisy?

29 września 2021

Do tej pory wszystkie osoby poruszające się huajnogami elektrycznymi, wrotkami, na deskorolkach czy innych wymyślnych i ciekawych urządzeniach były zgodnie z przepisami ruchu drogowego pieszymi. Jednak czy osoba na hulajnodze elektrycznej która mknie po chodniku i wjeżdża na przejścia dla pieszych z zawrotnymi prędkościami wielokrotnie będąca prawie że nie możliwa do ujrzenia przez innych uczestników ruchu może być postawiona na równi z normalnym pieszym? Z tego też powodu 20 maja po wejściu nowych przepisów ruchu drogowego mikromobilność została uregulowana i podzielona na następujące grupy:

  • UTO czyli Urządzenie Transportu Osobistego, jest to pojazd którym poruszamy się w pozycji stojącej i napędzany silnikiem elektrycznym z wyłączeniem hulajnogi elektrycznej  (np. segway, deskorolka elektryczna, monocykl elektryczny). Pojazdem takim może kierować osoba w wieku 10-18 lat pod warunkiem posiadania prawa jazdy kat, AM, B1 lub T albo karty rowerowej. Osoby powyżej 18 roku życia nie muszą posiadać żadnych uprawnień. Kierujący UTO jest obowiązany do korzystania z pasa dla rowerów lub drogi dla rowerów z maks. Prędkością 20km/h. W sytuacji gdy infrastruktura rowerowa jest nie dostępna kierujący obowiązany jest poruszać się po jezdni na której wyznaczona dopuszczalna maksymalna prędkość jest nie większa niż 30km/h nie przekraczając przy tym prędkości 20km/h. Gdy na jezdni maks. Dopuszczalna prędkość jest większa niż 30km/h i nie ma dostępnej infrastruktury rowerowej, można jechać UTO po chodniku lub drodze dla pieszych z zachowaniem szczególnej ostrożności, utrzymując prędkość pieszego i bezwzględnie ustępując pierwszeństwa pieszym.
  • Hulajnoga elektryczna czyli pojazd dwuosiowy kierowany w pozycji stojącej, napędzany silnikiem elektrycznym. Przepisy dotyczące hulajnogi elektrycznej są takie same jak w przypadku UTO, dodatkowym przepisem dotyczącym hulajnogi elektrycznej jest zakaz jazdy z pasażerem ( hulajnogą elektryczną może poruszać się jedynie kierujący). Dodatkowo hulajnogę elektryczną można zostawić na chodniku w miejscu wyznaczonym przez zarządcę, w razie braku takiego miejsca hulajnoga musi być ustawiona równolegle przy krawędzi chodnika jak najbardziej oddalonej od jezdni, szerokość pozostawiona dla pieszych musi wynosić min. 1,5m.
  • UWR czyli urządzenie wspomagające ruch (np. wrotki, rolki, deskorolka,) urządzenie napędzane siłą mięśni. Kierujący UWR nie musi posiadać żadnych uprawnień oraz nie ma dla niego żadnych ograniczeń wiekowych. UWR można jeździć po drodze dla rowerów bez ograniczeń prędkości lub po drodze dla pieszych i chodniku z prędkością pieszego, bezwzględnie ustępując pierwszeństwa pieszym.

W naszej szkole nauki jazdy w Bytomiu Miechowicach, Bytomiu centrum, Bytomia Stolarzowice oraz Bytomiu Sójcze chętnie wytłumaczymy ci też inne zagadnienia związane z przepisami ruchu drogowego.