Nowe przepisy to wymóg nie wybór.

20 września 2021

Od tej pory pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem z wyłączeniem tramwaju (do tej pory takie pierwszeństwo miał jedynie pieszy znajdujący się na samym przejściu), jednak niezmiennie pieszy nie będzie mógł wejść bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd, będzie miał również tak jak i do tej pory obowiązek zachowania szczególnej ostrożności.

Pieszy nie będzie mógł używać podczas przechodzenia przez przejście urządzeń elektronicznych w sposób uniemożliwiający mu ocenę sytuacji na drodze.

Kierujący od 1 czerwca będą zobowiązani podczas dojeżdżania do przejścia dla pieszych zmniejszyć prędkość tak aby nie narazić pieszego na niebezpieczeństwo oraz ustąpić mu pierwszeństwa podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście. Niezmiennym pozostaje obowiązek zachowania szczególnej ostrożności podczas dojeżdżania do przejścia.

Po za powyższym, zostanie zrównana max. dopuszczalna prędkość w obszarze zabudowanym do 50 km/h przez całą dobę.

Na drogach ekspresowych oraz autostradach kierujący będzie miał obowiązek utrzymywać odstęp od poprzedzającego pojazdu na tym samym pasie ruchu wyrażony w metrach nie mniejszy niż połowa prędkości pojazdu (Jeśli jedziemy 140 km/h, będzie to 70 m).

W naszej szkole nauki jazdy w okolicach Bytomia Miechowic, Bytomia Szombierek, Bytomia Łagiewnik oraz Bytomia Centrum wytłumaczymy ci wszystkie zagadnienia związane z przepisami ruchu drogowego.

Zapraszam do naszych szkół jazdy Bytom w Tarnowskich Górach oraz Radzionkowie jak