Kategoria A1 lub A2 na A – kurs przejściowy

449,75 1799,00 

Kurs prawa jazdy przejściowy z kategorii A2 na kategorię A. Możliwość zapłaty za kurs w całości lub w czterech nieoprocentowanych ratach.

UWAGA
Materiały szkoleniowe należy odebrać osobiście w oddziale firmy.