20 godzin jazd dodatkowych – kategoria B

2100,00 

20 godzin jazd dodatkowych – kategoria B